A A+
Phát huy sức trẻ, trí tuệ của thanh niên chung tay xây dựng nhà trường phát triển
[ Ngày đăng: 31/03/2012 8:36:33 SA, lượt xem: 2936 ]

ThS. Phan Chí Thành
Bí thư Đoàn trường

Phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đoàn viên, thanh niên, lực lượng nòng cốt giáo dục trong nhà trường, nơi đoàn viên, sinh viên rèn luyện và phấn đấu, trong những năm qua, Đoàn thanh niên Trường CĐSP Quảng Trị đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp đoàn viên thi đua công tác tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt, vì sự phát triển của sinh viên, của tổ chức Đoàn thanh niên và của Nhà trường.

Kể từ những ngày đầu nâng cấp trường (1997) với chỉ vài trăm đoàn viên, đến nay, Đoàn trường Trường CĐSP Quảng Trị đã lớn mạnh rõ rệt với trên 2000 đoàn viên, được biên chế thành 45 Chi đoàn, 05 Liên Chi đoàn khoa và Chi đoàn GV-CB trực thuộc.

Trong những nhiệm kỳ qua, Đoàn trường đã có nhiều hoạt động nổi bật: góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lối sống văn hoá và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên; chú trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu để phát triển Đảng; tổ chức nhiều hội thi, hội diễn và các chương trình hướng đến rèn luyện kỹ năng cho đoàn viên; xung kích, tình nguyện đến với các bản làng xa xôi của Tỉnh; tích cực tham gia hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo... Với những thành tích mà Đoàn trường đã chung sức thực hiện, từ năm 2007 đến nay, Đoàn trường vinh dự được Trung ương Đoàn khen thưởng là đơn vị vững mạnh cấp Trung ương, nhiều tập thể và cá nhân được Tỉnh đoàn Quảng Trị khen thưởng vì những thành tích đã đạt được và đóng góp cho phong trào Đoàn trong toàn Tỉnh.

Đảng uỷ Nhà trường chúc mừng BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2009 - 2011

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước vui mừng khi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc”. Niềm tin và sự kỳ vọng đó là động lực to lớn để BCH Đoàn trường và mỗi đoàn viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống cho phù hợp với đặc điểm của Đoàn viên là sinh viên. Đẩy mạnh thực hiện thật tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; xây dựng và nhân rộng được nhiều cá nhân, tập thể thanh niên tiên tiến, hình thành lớp thanh niên ưu tú có đạo đức để làm gương, có trí tuệ để nhận biết, có ý chí để vươn lên, có bản lĩnh để hội nhập, có quyết tâm để hành động; không ngừng sáng tạo cùng tạo dựng tương lai, thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, phát triển phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” để phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo, nghiên cứu và học tập hiệu quả, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tổ chức thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên.

Thứ ba, tổ chức hiệu quả phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao năng lực hội nhập; năng lực sáng tạo, khả năng ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thứ tư, quán triệt quan điểm “Xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước”, không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ, thường xuyên giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, những cán bộ Đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vào những khó khăn để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường công tác tập hợp thanh niên; vừa đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vừa phát huy tính chủ động của tổ chức Hội sinh viên để “ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Đoàn – Hội”; phát triển mạnh các tổ chức đội, nhóm và câu lạc bộ theo đặc trưng ngành nghề, năng khiếu và sở thích.

Thời gian tới, với những nhiệm vụ mới trong bối cảnh hội nhập của đất nước, nhiều thách thức được đặt ra cho tuổi trẻ cả nước nói chung, Đoàn trường nói riêng. Nhưng với ý chí, quyết tâm cao, Đoàn trường CĐSP Quảng Trị sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong Tỉnh; phối hợp với các phòng, khoa, đoàn thể trong nhà trường, tạo thành một khối thống nhất, phát huy tối đa trí tuệ, sức mạnh tuổi trẻ, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

 
Đang trực tuyến: 111
Tổng lượt truy cập: 4719342
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }