Nhiệt liệt chào mừng đại hội Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVII
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

21/12/2015

 - 14h. Hội ý BGH

- 15h. BGH làm việc với trưởng phòng TCCT-CTSV

-19h. Đoàn Thanh niên tổ chức Hội thi tuyên truyền Phòng chống HIV/AIDS

22/12/2015

 - 9h. Lãnh đạo nhà trường đi thăm các đơn vị Quân đội nhân ngày 22/12

- 16h. Lãnh đạo nhà trường gặp mặt quân nhân xuất ngũ.

23/12/2015

 - 8h. Họp BBT Website và TTHTTT, hộp thư điện tử. 

-  13h30. Khoa GD Tiểu học thi NVSP

- 14h. Khoa GDMN đối thoại với HSSV. 
- 14h. Hop HĐ nâng lương
24/12/2015

 - 7h30. Đ/c Hiệu trưởng dự họp Tỉnh ủy

- 14h. Đ/c Hiệu trưởng dự họp UBND tỉnh

- 14h. Tổ TL - AV đối thoại với HSSV. 

- 14h. Họp HĐ nâng lương trước thời hạn và thường xuyên.

- 15h.Họp HĐ thẩm định đề án thành lập Khoa ngoại ngữ và tổ BMC. 

25/12/2015

 - 7h30.HSSV K20 sinh hoạt tuần Công dân - HSSV

26/12/2015

  - 7h30.HSSV K20 sinh hoạt tuần Công dân - HSSV

27/12/2015

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  

       

  
LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG!