Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chương trình hoạt động năm 2013 về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tiếp tục nâng cao nhận thức trong CB, ĐV, GVCNV và HSSV về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nâng cao nhận thức tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, tác động đến mọi CB,ĐV,GVCNV và HSSV. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Đính kèm:
Tải về tập tin này (CTHDHTTTHCM 2013.pdf)CTHDHTTTHCM 2013.pdf333 Kb

Đọc thêm...

Chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011

Chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011

 

Hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

     * Tối 18 tháng 5, tại Nhà Đa chức năng, Trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010). Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của CB - GV và HS- SV nhằm giáo dục tư tưởng và truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, kính trọng đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Đọc thêm...

Kế hoạch thực hiện chỉ thị 03_CT

Kế hoạch thực hiện chỉ thị 03_CT

 

Chương trình công tác “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” năm 2010

Căn cứ sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị; của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường. Đoàn trường CĐSP Quảng Trị tập trung vào các nhiệm vụ và nội dung triển khai năm học 2009 - 2010 như sau:

I. Nội dung và thời gian triển khai

Đọc thêm...

Mục con

Additional information