Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Giới thiệu sách - Chủ đề "Tuổi trẻ làm theo lời Bác"

  

1.  Đạo đức Bác Hồ tấm gương soi cho muôn đời

Trần Viết Hoàn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 258 tr. ; 21 cm.

KHPL : 335.434 6

ĐKCB : 4025 

     Từ chuyện đôi dép hàn quai Bác đi từ thời kháng chiến cho tới những năm cuối đời, đến quãng thời gian Bác công tác, chuyện Bác từ chối khéo léo khi có người yêu cầu viết tiểu sử về Bác, tất cả có trong "Đạo đức Bác Hồ - tấm gương soi cho muôn đời".

     Với giọng văn giản dị, nhẹ nhàng như một lời kể chuyện, cuốn sách lần lượt đưa ra những phân tích cụ thể, và sắc bén nhất về những bài học tư tưởng của Người về ăn, mặc, ở, đi lại, về đại đoàn kết, về tình yêu, lẽ sống và lý tưởng đối với bộ phận cán bộ, công chức hiện nay. Đặc biệt, với những câu chuyện hết sức sinh động qua lời kể của người đã từng bên cạnh Bác những năm tháng cuối đời, cuốn sách sẽ là một khám phá trải nghiệm về cuộc đời và tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

 

  
 
2. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta học gì

Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 88 tr. ; 21 cm.

KHPL : 335.434 6

ĐKCB : 3824

     Cuốn sách tập trung tuyển chọn một số bài nói và viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một trong những người học trò xuất sắc nhất, một trong những người bạn chiến đấu gần gũi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm cung cấp những tài liệu có giá trị phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

 
 
 3. Sửa đổi lối làm việc

 X. Y. Z . - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 100 tr. ; 21 cm.

KHPL : 335.434 6

ĐKCB : 3808

     Chủ tịch Hồ Chí Minh (lấy bút danh X. Y. Z) viết Sửa đổi lối làm việc vào lúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp mới bắt đầu. Đảng ta trở thành đúng cầm quyền được hơn hai năm. Sự nghiệp cách mạng đang đứng trước nhiều thử thách. Qua thực tiễn đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền non trẻ, trong hàng ngũ cán bộ cách mạng đã sớm bộc lộ những nhược điểm, sai sót trong phương thức, lề lối làm việc. Nếu chậm khắc phục sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và sự nghiệp cách mạng.

     Nhằm vạch ra những sai lầm khuyết điểm, lệch lạc; chấn chỉnh lại nhận thức tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị, lý luận, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng, Bác Hồ đã viết tác phẩm này. Đây là một tác phẩm rất quan trọng, đề cập nhiều vấn đề lớn, vừa có tính lý luận, tính nguyên tắc, vừa có tính chỉ đạo thực tiến sâu sắc về xây dựng Đảng trong điều kiến Đảng cầm quyền, chăm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mặt thiết với nhân dân, và ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

 
  

4. Hồ Chí Minh tiểu sử.

- H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 262 tr. ; 21 cm.

KHPL : 959.7

ĐKCB : 1786

     Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam, là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

     Cuốn sách Hồ Chí Minh tiểu sử trình bày ngắn gọn để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng đạo đức của Người cho đông đảo bạn đọc và khách đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh. giúp bạn đọc hiểu biết đầy đủ về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

 

5. Vĩ đại một con người

Trần Văn Giàu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 101 tr. ; 21 cm.

KHPL : 959.7

ĐKCB : 1814

     Cuốn sách bao gồm một số bài viết của tác giả trong thời gian chuẩn bị kỷ niệm năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hi vọng cuốn sách sẽ đem lại cho người đọc cái nhìn mới, sâu sắc và đầy đủ hơn trong nghiên cứu và nhận thức về cuôvs đời, sự nghiệp, tư tưởng của Hồ Chí Minh cũng như những cống hiến vô cùng to lớn của người đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

 

 

6. Hồ Chí Minh đỉnh cao truyền thống nhân trí dũng Việt Nam

Nguyễn Khắc Nho.- H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 266 tr. ; 21 cm.

KHPL : 959.7

ĐKCB : 1834

     Bằng tất cả tấm lòng và tình cảm kính yêu sâu sắc đối với Bác, dựa trên nguồn tư liệu quý được chắt lọc, với cách diễn đạt giản dị và súc tích, thông qua 6 chương cuốn sách, tác giả đã giới thiệu hết sức sinh động cuộc đời và sự nghiệp, nhân cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - những tinh hoa trong truyền thống Nhân - Trí - Dũng của dân tộc Việt Nam. Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, chúng ta càng tự hào và thấm thía về những truyền thống cao đẹp của dân tộc mà Bác Hồ là sự hiện thân hoàn hảo nhất.

 

 

7. Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Phạm Văn Khánh.- H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 175 tr. ; 21 cm.

KHPL : 335.434 6

ĐKCB : 4116

    Cuốn sách Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh của TS. Phạm Văn Khánh không chỉ phân tích vị trí, tầm quan trọng của từng vấn đề trong tư tưởng Hồ Chí Minh và những gì Người đã làm, đã thực hiện để hiện thực hoá tư tưởng đó, mà còn có sự liên hệ với thực tế hiện nay, với những vấn đề, sự kiện đang diễn ra, và đặc biệt là liên hệ với thực tiễn vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống của nhân dân, trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

    Đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và gia đình, của nhân loại và đạo đức của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là đạo đức mới, đạo đức cách mạng, đạo đức vĩ đại. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một chủ trương lớn, có ý nghĩa lâu dài. Thấm nhuần những tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sẽ tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư sâu rộng trong toàn xã hội. Đó cũng chính là mục tiêu mà cuốn sách muốn đạt tới nhằm góp thêm tư liệu nghiên cứu, học tập, tham khảo cho bạn đọc nhân cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

8. Đi tới một mùa xuân tư tưởng Hồ Chí minh

Nguyễn Văn Khoan. - H. : Công an Nhân dân, 2007. - 239. ; 21cm.

KHPL : 335.434 6

ĐKCB : 3641

    Cuốn sách tập hợp một số bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Khoan, đã được công bố trên các sách báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo... từ những năm 80 của thể kỷ trước đến nay.

    Chủ đề xuyên suốt cuốn sách là quá trình phát triển tư tưởng của một người Việt Nam yêu nước vĩ đại, từ thuở thơ ấu đến khi trưởng thành ra đi tìm đường cứu nước, rồi trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam, lãnh tụ của dân tộc, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.

 

 

 9. Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 335 tr. ; 21 cm.

KHPL : 335.434 6

ĐKCB : 3845

     "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là cuộc vận động lớn để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và mọi người trong xã hội ta đạo đức cách mạng, đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới. Cuốn sách Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu bật lên những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua các bài nói, bài viết, những mẫu chuyện nhỏ vô cùng xúc động về tấm gương đạo đức của Người giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, càng thêm quyết tâm suốt đời học tập và làm theo tấm giương đạo đức của Người.

 

 

 10. Di chúc của Hồ Chí Minh.

- H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 45tr. ; 21 cm.

KHPL : 335.434 6

ĐKCB : 4010

     Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì tổ quốc và nhân loại. Với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và của dân tộc, Người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất.

     Di chúc là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha; là niềm tin sâu sắc của Người gửi lại toàn Đảng, toàn dân ta và các thế hệ mai sau. Di chúc của Người đã trở thành thiêng liêng, thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

 

 11. Hồ Chí Minh nhà dự báo thiên tài

Trần Đương. - H. : Thanh niên, 2007. - 172 tr. ; 19 cm.

KHPL : 335.434 6

ĐKCB : 3403

     “… Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống, và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hi vọng mới cho những người đang đấy tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này” - Tiến sĩ M. Átnút, Giám đốc UNESCO.

     Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, đem lại một số tư liệu quý với những nhận định mang tính gợi mở ban đầu về khả năng dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

12. 79 mùa xuân Hồ Chí Minh

Bá Ngọc. - H. : Thanh niên, 2007. - 115 tr. ; 21 cm.

KHPL : 335.434 6

ĐKCB : 3170

     79 mùa xuân Hồ Chí Minh - Cuốn sách tập hợp có hệ thống theo thời gian các sự kiện trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ những năm tháng tuổi trẻ, đến thời gian Bác hoạt động ở nước ngoài, khi trở về nước, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lãnh đạo miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, miền Nam chống Mỹ cứu nước và kết thúc là trọn cuộc đời 79 mùa xuân.

     Bên cạnh đó, sách cũng bổ xung thêm những thành tựu nghiên cứu mới của các nhà khoa học, nhằm đáp ứng đông đảo nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp Hồ Chí Minh.

 

 

13. Văn xuôi Hồ Chí Minh.

- H. : Văn học, 2008. - 339 tr. ; 21 cm.

KHPL : 895.922 7

ĐKCB : 4613

     Cuốn sách tập hợp những tác phẩm bằng văn xuôi của Hồ Chí Minh viết trong nhiều giai đoạn khác nhau với nhiều hoàn cảnh khác nhau như : Bản án chế độ thực dân Pháp, Vi hành, Tuyên ngôn độc lập, Đạo đức cách mạng, Di chúc, ... Đây là cuốn sách hay, giúp người đọc có thể có cái nhìn tổng hợp về hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật của Hồ Chí Minh nói chung và trong văn xuôi của Người nói riêng.

 

 

14. Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta

Vũ Kỳ. - H. : Thanh niên, 2001. - 99 tr. ; 19 cm.

KHPL : 895.922 1

ĐKCB : 2427

     Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta là những câu chuyện của đồng chí Vũ Kỳ - thư ký của Bác kể về những suy nghĩ, những lời dạy cũng như lời căn dặn ân tình và tỉ mỉ của Người với tuổi trẻ chúng ta. Đọc cuốn sách chúng ta có thể cảm nhận được biết bao điều từng trải, buồn vui từ tấm lòng vị tha của người lãnh tụ dành cho tuổi trẻ.

 

 

15. Việt Nam đẹp nhất tên Người : 115 ca khúc hát về Bác Hồ.

- Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng, 2005. - 259 tr. ; 22 cm.

KHPL : 781.91

ĐKCB : 463

     Việt Nam đẹp nhất tên Người : 115 ca khúc hát về Bác Hồ tập hợp hầu như tất cả các bài hát về Bác đều có một âm hưởng thành kính, biết ơn, thiết tha, trìu mến, vui tươi, phấn khởi cùng ca từ trong sáng, thuần khiết thể hiện lòng kính yêu vô hạn đối với Bác - người Cha già dân tộc.

     Nhân kỷ niệm ngày sinh của Người, Tuyển tập Việt Nam Đẹp Nhất Tên Người được sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu.

                 

          

        

 

                                                                      

Additional information