Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011

Chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011

 

Kế hoạch thực hiện chỉ thị 03_CT

Kế hoạch thực hiện chỉ thị 03_CT

 

Chương trình công tác “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” năm 2010

Căn cứ sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị; của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường. Đoàn trường CĐSP Quảng Trị tập trung vào các nhiệm vụ và nội dung triển khai năm học 2009 - 2010 như sau:

I. Nội dung và thời gian triển khai

Đọc thêm...

Hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

     * Tối 18 tháng 5, tại Nhà Đa chức năng, Trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2010). Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của CB - GV và HS- SV nhằm giáo dục tư tưởng và truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, kính trọng đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Đọc thêm...

Chương trình hoạt động năm 2010 về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, được tiến hành trong thời gian dài, có nội dung phong phú và thiết thực, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đọc thêm...

Additional information