Thông báo tuyển dụng viên chức 2010

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị cần tuyển các chức danh viên chức sự nghiệp như sau:

  • 01 Giáo viên Du lịch, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Du lịch trở lên.
  • 01 Giáo viên Quốc phòng – An ninh, tốt nghiệp Đại học Quân sự hoặc tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục thể thao có Chứng chỉ Giáo viên Giáo dục Quốc phòng – An ninh.
  • Đọc thêm...

Thư mời viết bài tham gia hội thảo Khai thác tiềm năng văn hóa để phát triển du lịch tiểu vùng sông Mê Kông

Chi tiết trong tập tin đính kèm.
Đính kèm:
Tải về tập tin này (Thu moi hoi thao.pdf)Thu moi hoi thao.pdf221 Kb

Thông báo tuyển cán bộ hợp đồng lao động

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị thông báo tuyển cán bộ hợp đồng lao động như sau:

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng viên chức 2009 đợt 3

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị cần tuyển:

  • 02 Nữ nhân viên hành chính làm tạp vụ.
  • 01 Nam nhân viên làm hành chính ở Trung tâm học tập và Thư viện.

Tuổi không quá 40 tuổi, có sức khoẻ, lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật.

  • 01 Giảng viên Tin học, 01 Kỹ sư Tin học hoặc cử nhân khoa học Tin học.

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng viên chức 2009 đợt 2

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị cần tuyển các chức danh viên chức sự nghiệp như sau:

01 Giảng viên Âm nhạc, 01 Kế toán viên, 01 Giảng viên Pháp luật (tuyển bổ sung đợt 1)

Đọc thêm...

Additional information