Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng

Đăng ngày:16/1/2008 Lượt xem: 5426

Thông tin đơn vị

Được thành lập vào tháng 2 năm 2007 với tên gọi Phòng Thanh tra – Pháp chế - Kiểm định chất lượng, Theo quyết định Số 299/QĐ-CĐSP ngày 29/10/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị phòng được đổi tên thành Phòng Thanh tra – Pháp chế - Đảm bảo chất lượng.

Đăng ngày:19/6/2015 Lượt xem: 871

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện kế hoạch số 188/KH – CĐSP ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Lấy ý kiến phản hồi từ người học. Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 18/01/2014, Phòng TT-PC-ĐBCL phối hợp với các Khoa/Tổ có sinh viên tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạ...

Đăng ngày:29/6/2015 Lượt xem: 691

KẾT QUẢ THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-CĐSP ngày 26/3/2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng - chứng chỉ năm học 2014 – 2015 Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường để kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp nh...

Đăng ngày:29/6/2015 Lượt xem: 1019

THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-CĐSP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Kiểm tra việc thực hiện ba công khai.

Đăng ngày:21/4/2016 Lượt xem: 578

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

Thực hiện kế hoạch số 169/KH – CĐSP ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Lấy ý kiến phản hồi từ người học. Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 03/01/2016, Phòng TT-PC-ĐBCL phối hợp với các Khoa/Tổ có sinh viên tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng ...

Đăng ngày:21/4/2016 Lượt xem: 658

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2015

Thực hiện Quyết định số 400/QĐ-CĐSP ngày 11 tháng 12 năm 2015 về việc Thành lập Ban Thanh tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trường CĐSP Quảng Trị năm 2015 và kế hoạch tiến hành thanh tra ngày 21/12/2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị, từ ngày 05/01/2016 đến ngày 06/...

Đăng ngày:21/4/2016 Lượt xem: 653

THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2015-2016

ngày 13/4/2016 Đoàn Thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đã tiến hành thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại các đơn vị có liên quan đến việc việc quản lý, cấp phát, các loại văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường năm học 2015-2016: Phòng Đào tạo và Trung tâm Ng...

Đăng ngày:17/5/2016 Lượt xem: 605

LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NĂM HỌC 2015-2016

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH – CĐSP ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị V/v Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học. Từ ngày 03/4/2016 đến ngày 10/4/2016 sau khi nhận được phiếu phản hồi của người học, Phòng TT-PC-ĐBCL đã tiến hành ...

Đăng ngày:19/5/2016 Lượt xem: 654

Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện kế hoạch số 160/KH – CĐSP ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Lấy ý kiến phản hồi từ người học. Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 02/01/2017, phòng TT-PC-ĐBCL đã phối hợp với các Khoa/Tổ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của sinh viên các lớp năm 1,2,3 (K19, K20 v...

Đăng ngày:29/3/2017 Lượt xem: 383

VIỆC THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện kế hoạch số 146/KH-CĐSP ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Kiểm tra việc thực hiện ba công khai.

Đăng ngày:6/6/2017 Lượt xem: 420

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Quyết định số 375/QĐ-CĐSP ngày 11 tháng 11 năm 2016 về việc Thành lập Ban Thanh tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:6/6/2017 Lượt xem: 469

THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Quyết định thanh tra số 43/QĐ-CĐSP ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch thanh tra ngày 10/3/2016 của Đoàn thanh tra về việc Thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Đăng ngày:6/6/2017 Lượt xem: 482

LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH - CĐSP ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:6/6/2017 Lượt xem: 513

HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch số 141/KH-CĐSP ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học.

Đăng ngày:8/1/2018 Lượt xem: 363

THANH TRA CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-CĐSP ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trường CĐSP Quảng Trị năm học 2017-2018

Đăng ngày:23/5/2018 Lượt xem: 348

THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 54/QĐ-CĐSP ngày 06/3/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:23/5/2018 Lượt xem: 349

HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch số 141/KH-CĐSP ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học.

Đăng ngày:7/6/2018 Lượt xem: 386

THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-CĐSP ngày 15/5/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Thành lập Đoàn Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị năm học 2017-2018

Đăng ngày:7/6/2018 Lượt xem: 364

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ GD-ĐT v/v khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Đăng ngày:5/3/2019 Lượt xem: 295

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện kế hoạch số 152/KH-CĐSP ngày 15/10/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về việc Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2017 – 2018.

Đăng ngày:22/5/2019 Lượt xem: 210

THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 364/QĐ-CĐSP ngày 26/12/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch ngày 03/01/2019 của Trưởng đoàn thanh tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

Đăng ngày:22/5/2019 Lượt xem: 232

THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 52/QĐ-CĐSP ngày 05/3/2019 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch thanh tra ngày 18/3/2019 của Trưởng đoàn thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng - chứng chỉ

Đăng ngày:3/6/2019 Lượt xem: 240

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện kế hoạch số 128/KH-CĐSP ngày 16/10/2019 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về việc Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 – 2019

Đăng ngày:9/7/2020 Lượt xem: 71

THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 308/QĐ-CĐSP ngày 25/12/2019 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch ngày 27/12/2019 của Trưởng đoàn thanh tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Đăng ngày:9/7/2020 Lượt xem: 98

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ GD-ĐT v/v khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Đăng ngày:9/7/2020 Lượt xem: 112

THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 135/QĐ-CĐSP ngày 16/3/2020 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch thanh tra ngày 20/3/2020 của Trưởng đoàn Kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng - chứng chỉ

Đăng ngày:9/7/2020 Lượt xem: 83

HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch số 123/KH-CĐSP ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học

Đăng ngày:9/7/2020 Lượt xem: 90

TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường CĐSP Quảng Trị sẽ tiến hành đánh giá chương trình đào tạo

Đăng ngày:9/7/2020 Lượt xem: 81

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Quyết định số 247/QĐ-CĐSP ngày 05/6/2020 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị năm học 2019-2020 và Kế hoạch Kiểm tra ngày 15/6/2020 của Trưởng đoàn Kiểm tra

Đăng ngày:10/7/2020 Lượt xem: 88

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:4695233
Đang online:114

Video

Liên kết