A A+
NHÓM TÁC GIẢ XÂY DỰNG WEBSITE
  ThS. Cáp Xuân Tuấn
Đơn vị: Phòng Đào tạo
Chức vụ: Trưởng Phòng
Chuyên môn: Khoa học máy tính
  Xây dựng tổng thể, thiết kế hệ thống, thiết kế, phân tích dữ liệu
Điện thoai:  0533.523469 - 0912.289.489
Email: tuan_cx@qtttc.edu.vn
Website:  
ThS. CÁP XUÂN TUẤN
  ThS. Phan Chí Thành
Đơn vị: Trung tâm công nghệ thông tin - Truyền thông
Chức vụ: Giám đốc
Chuyên môn: Khoa học máy tính
  Xây dựng tổng thể, thiết kế hệ thống, xây dựng các modun hệ thống, bảo mật hệ thống
Điện thoại: 0947.810.999
Email: thanh_pc@qtttc.edu.vn
Website:  
ThS. PHAN CHÍ THÀNH
  ThS. Nguyễn Phong
Đơn vị: Phòng đào tạo
Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn: Khoa học máy tính
  Thiết kế, xây dựng và lập trình hệ thống
Điện thoại: 0905.609.111
Email: phong_n@qtttc.edu.vn
Website: edulink.edu.vn, doisanh.edu.vn
ThS. NGUYỄN PHONG
Đang trực tuyến: 109
Tổng lượt truy cập: 3982128
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top