BCH Đoàn trường khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 -2017
[ Ngày đăng: 18/01/2016 09:59:51, lượt xem: 2130 ]

 BCH Đoàn trường khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 -2017

TT

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

   1.     

Nguyễn Phong

Bí thư Đoàn trường, CĐCS Giáo viên – Cán bộ

   2.     

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Phó Bí thư Đoàn trường, CĐCS Giáo viên – Cán bộ

   3.     

Phạm Thì Thùy Nhung

Phó Bí thư Đoàn trường, CĐCS Giáo viên – Cán bộ

   4.     

Nguyễn Thị Thu Hằng

UVBTV Đoàn trường, BT LCĐ Xã hội, CĐCS GV-CB

   5.     

Nguyễn Thị Thanh Nga

UVBTV Đoàn trường,BT LCĐ Tiểu học, CĐCS GV-CB

   6.     

Huỳnh Thị Kim Ngân

UVBTV Đoàn trường, BT LCĐ CNTT, CĐCS GV-CB

   7.     

Phạm Thị Trinh

UVBTV Đoàn trường, BT CĐCS Giáo viên – Cán bộ

   8.     

Nguyễn Thanh Bình

UVBTV Đoàn trường, CĐCS GV-CB

   9.     

Nguyễn Hoàng Công Thắng

UVBTV Đoàn trường, CĐGDTHK19B

10.   

Trương Bùi Thùy Dương

UVBCH Đoàn trường,BT LCĐ TN-NN, CĐCS GV-CB

11.   

Nguyễn Thị Kim Thái

UVBCH Đoàn trường, CĐCS GV-CB

12.   

Hoàng Thị Thùy Dương

UVBCH Đoàn trường, Bí thư CĐGDTHK19A

13.   

Nguyễn Thị Thảo Anh

UVBCH Đoàn trường, CĐGDTHK19A

14.   

Nguyễn Duy Thuận

UVBCH Đoàn trường, Bí thư CĐGDTHK19B

15.   

Lê Thị Thúy

UVBCH Đoàn trường, Bí thư CĐGDTH K20

16.   

Nguyễn Thị Kim Nhàn

UVBCH Đoàn trường, CĐ MN K19B

17.   

Nguyễn Hoàng Xuân Linh

UVBCH Đoàn trường, Bí thư CĐ MN K20

18.   

Nguyễn Thị Thu Hiền

UVBCH Đoàn trường, Bí thư TC MN K20B

19.   

Nguyễn Văn Sáng

UVBCH Đoàn trường, Bí thư CĐSP Địa – Sử K18

20.   

Lê Thị Thúy Kiều

UVBCH Đoàn trường, Bí thư CĐSP Văn – GDCD K19

21.   

Võ Như Hiển

UVBCH Đoàn trường, PBT LCĐ TN-NN, CĐ Lý Hóa K18

22.   

Trần Thị Minh Lành

UVBCH Đoàn trường, Bí thư CĐSP Tiếng Anh K19

23.   

Phạm Văn Bằng

UVBCH Đoàn trường, Bí thư CĐ Toán-Tin K19

24.   

Nguyễn Thị Quỳnh

UVBCH Đoàn trường, CĐ Kế toán K18

25.   

Trần Vĩnh Hoàng

UVBCH Đoàn trường, CĐGDTH K20

26.   

Hoàng Minh Hiếu

UVBCH Đoàn trường, Bí thư TCSP THK20

27.   

Nguyễn Thị Diệu Trinh

UVBCH Đoàn trường, Bí thư TC MN K20A

 

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7405844
Đang online:458

Video

Liên kết