DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN
[ Ngày đăng: 18/01/2016 19:30:59, lượt xem: 2193 ]

             DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN

Trường Cao đằng Sư phạm Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

 
 

1

Nguyễn Thị Thùy

Trang

09/08/1987

CĐCS Giáo viên – Cán bộ

Chủ tịch

 

2

Nguyễn Thị Kim

Thái

03/12/1989

CĐCS Giáo viên – Cán bộ

Phó Chủ tịch

 

3

Đinh Văn

Toán

10/05/1995

Chi hội CĐSP Toán K19

Phó Chủ tịch

 

4

Nguyễn Thanh

Bình

18/05/1983

CĐCS Giáo viên – Cán bộ

Ủy viên BTK

 

5

Đoàn Thị Lâm

Oanh

10/10/1995

Chi hội CĐMN K19A

Ủy viên BTK

 

6

Tống Nữ Ngọc

Sương

11/06/1996

Chi hội CĐ GD Tiểu học K20

Ủy viên

 

7

Hồ Văn

Tèo

26/07/1992

Chi hội CĐ GD Tiểu học K19A

Ủy viên

 

8

Ngô Thị

Hiền

01/01/1996

Chi hội CĐ GD Tiểu học K19B

Ủy viên

 

9

Nguyễn Hoàng Công

Thắng

17/08/1992

Chi hội CĐ GD Tiểu học K19B

Ủy viên

 

10

Nguyễn Văn

Đức

27/12/1994

Chi hội CĐ GD Tiểu học K18

Ủy viên

 

11

Lê Thị Lan

Phương

20/04/1996

Chi hội CĐSP Tiếng Anh K19

Ủy viên

 

12

Võ Như

Hiển

09/07/1995

Chi hội CĐSP Lý K18

Ủy viên

 

13

Mai Thị Bích

Hạnh

02/01/1996

Chi hội CĐSP Lý K20

Ủy viên

 

14

Nguyễn Thị Kim

Nhàn

05/06/1995

Chi hội CĐMN K19B

Ủy viên

 

15

Nguyễn Hoàng Xuân

Linh

30/08/1996

Chi hội CĐMN K20

Ủy viên

 

16

Nguyễn Thị Thu

Hiền

28/09/1993

Chi hội TCMN K20B

Ủy viên

 

17

Nguyễn Thị

Quỳnh

25/03/1994

Chi hội CĐ KT - Tin K18

Ủy viên

 

18

Hoàng Anh

Đức

15/02/1994

Chi hội CĐ Âm nhạc K19

Ủy viên

 

19

Nguyễn Thị Thùy

Dương

01/01/1996

Chi hội CĐSP Văn GDCD K19

Ủy viên

 

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7405914
Đang online:341

Video

Liên kết