TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Đề án tuyển sinh năm 2019 trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 30/03/2019 11:02:14, lượt xem: 885 ]

Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Mã trường: C32

 

Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Mã trường:  C32

Sứ mệnh của nhà trường:

Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục - văn hoá - kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, khu vực và quốc gia; giữ vững vị trí của trường trong hệ thống giáo dục đại học. Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một trường đại học cộng đồng.

Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Tel:  (0233) 3580793

Website: www.qtttc.edu.vn 

Email: cdspqt@qtttc.edu.vn

Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

 

TT 

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển 1

Tổ hợp môn xét tuyển 2

Tổ hợp môn xét tuyển 3

Tổ hợp môn xét tuyển 4

theo xét KQ thi THPT QG

Các phương thức khác (PT2 + PT3)

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

Mã tổ hợp môn

Môn chính

 

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

95

225

               

1

51140201

GD Mầm non

30

70

M00

 

 

 

 

 

 

 

2

51140202

GD Tiểu học

15

35

D01

 

B03

 

C03

 

C04

 

3

51140204

Giáo dục công dân

3

7

C00

 

D14

 

D15

 

D01

 

4

51140210

SP Tin học

9

21

A00

 

A01

 

B00

 

D01

 

5

51140211

SP Vật lý

6

14

A01

 

A00

 

A02

 

D11

 

6

51140213

SP Sinh học

6

14

B00

 

C08

 

D08

 

A02

 

7

51140218

SP Lịch sử

12

28

C00

 

C03

 

D14

 

A07

 

8

51140231

SP Tiếng Anh

12

28

D01

 

A01

 

D14

 

D15

 

9

51140221

SP Âm nhạc

1

4

N00

 

N01

 

 

 

 

 

10

51140222

SP Mỹ thuật

1

4

H00

 

H07

 

 

 

 

 

 

TRUNG CẤP SƯ PHẠM

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

1

42140201

SP Mầm non

 

50

Văn, Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề án chi tiết

 

LIÊN HỆ