TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Thông báo điểm trúng tuyển ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2023, đợt 2

Đăng ngày:23/9/2023 Lượt xem: 15

Thông báo kết quả trúng tuyển ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2023, đợt 2

Đăng ngày:23/9/2023 Lượt xem: 13

Thông báo kết quả thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2023 đợt 2

Đăng ngày:11/9/2023 Lượt xem: 44

Thông báo tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2023 đợt 2

Đăng ngày:26/8/2023 Lượt xem: 89

Thông báo danh sách trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh ngành Cao đẳng giáo dục mầm non 2023

Đăng ngày:25/8/2023 Lượt xem: 59

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023 - đợt 2

Đăng ngày:8/8/2023 Lượt xem: 105

Điểm thi năng khiếu đợt 1 tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023

Đăng ngày:25/7/2023 Lượt xem: 105

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023 phương thức có dùng điểm thi tốt nghiệp THPT

Đăng ngày:25/7/2023 Lượt xem: 101

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2023

Đăng ngày:6/7/2023 Lượt xem: 211

Quy chế thi các môn năng khiếu vào ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Đăng ngày:20/6/2023 Lượt xem: 105

Đề án tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023

Đăng ngày:20/6/2023 Lượt xem: 97

Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, hệ chính quy, ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

Đăng ngày:19/6/2023 Lượt xem: 109

Quy chế tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non 2023

Quy chế tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non áp dụng từ năm 2023 tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Đăng ngày:19/6/2023 Lượt xem: 85

Kết quả xét tuyển vào ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 - đợt 4

Đăng ngày:22/11/2022 Lượt xem: 180

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 4

Đăng ngày:3/11/2022 Lượt xem: 174

Công bố danh sách trúng tuyển và thông báo điểm trúng tuyển vào ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 3

Đăng ngày:3/11/2022 Lượt xem: 142

Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022- đợt 3

Đăng ngày:30/10/2022 Lượt xem: 166

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 3

Đăng ngày:12/10/2022 Lượt xem: 150

Công bố kết quả xét tuyển vào ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 - đợt 2

Đăng ngày:8/10/2022 Lượt xem: 498

Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022- đợt 2

Đăng ngày:8/10/2022 Lượt xem: 185

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 2

Đăng ngày:19/9/2022 Lượt xem: 187

Thông báo điểm trúng tuyển và công bố danh sách trúng tuyển vào ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 1

Đăng ngày:16/9/2022 Lượt xem: 578

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022

Đăng ngày:3/8/2022 Lượt xem: 229

Điểm thi năng khiếu tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022- Đợt 1

Đăng ngày:18/7/2022 Lượt xem: 259

Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2022

Đăng ngày:12/7/2022 Lượt xem: 191

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022

Đăng ngày:22/6/2022 Lượt xem: 363

Quy chế thi các môn năng khiếu vào ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Đăng ngày:21/6/2022 Lượt xem: 186

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Đăng ngày:19/5/2022 Lượt xem: 504

Quyết định trúng tuyển vào Cao đằng Giáo dục mầm non năm 2021 - Đợt 6

Đăng ngày:15/11/2021 Lượt xem: 287

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 7, ngày 12/11/2021

Đăng ngày:15/11/2021 Lượt xem: 293

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành CĐGD Mầm non đợt 7, ngày 12/11/2021

Đăng ngày:2/11/2021 Lượt xem: 271

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 6, ngày 29/10/2021

Đăng ngày:1/11/2021 Lượt xem: 269

Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm

Đăng ngày:22/10/2021 Lượt xem: 1682

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 5

Đăng ngày:18/10/2021 Lượt xem: 249

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 5, ngày 15/10/2021

Đăng ngày:18/10/2021 Lượt xem: 220

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 4

Đăng ngày:8/10/2021 Lượt xem: 262

Danh sách trúng tuyển Cao đẳng chính quy ngành CĐGD Mầm non đợt 3

Đăng ngày:5/10/2021 Lượt xem: 272

Thông báo điểm trúng tuyển CĐ GDMN Đợt 3

Đăng ngày:5/10/2021 Lượt xem: 250

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 4, ngày 01/10/2021

Đăng ngày:2/10/2021 Lượt xem: 322

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 3

Đăng ngày:17/9/2021 Lượt xem: 518

Thông báo điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển đợt 2 năm 2021

Đăng ngày:16/9/2021 Lượt xem: 1377

Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 4- năm 2021

Đăng ngày:30/8/2021 Lượt xem: 598

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021

Đăng ngày:27/8/2021 Lượt xem: 485

Thông báo kết quả thi năng khiếu đợt 3, tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021

Đăng ngày:27/8/2021 Lượt xem: 679

Thông báo điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển đợt 2 năm 2021

Đăng ngày:18/8/2021 Lượt xem: 1606

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành CĐGD Mầm non đợt 3, ngày 27/8/2021

Đăng ngày:9/8/2021 Lượt xem: 292

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 2, ngày 05/8/2021

Đăng ngày:9/8/2021 Lượt xem: 1782

Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2021 (điều chỉnh)

Đăng ngày:9/8/2021 Lượt xem: 304

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 1, ngày 23/7/2021

Đăng ngày:23/7/2021 Lượt xem: 331

Quy chế thi năng khiếu năm 2021

Đăng ngày:22/7/2021 Lượt xem: 316

Quyết định điều chỉnh Quy chế thi năng khiếu năm 2021

Đăng ngày:22/7/2021 Lượt xem: 318

Thông báo dời lịch thi năng khiếu đợt 1

Đăng ngày:14/7/2021 Lượt xem: 302

Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2021

Đăng ngày:9/7/2021 Lượt xem: 489

Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2021

Đăng ngày:1/4/2021 Lượt xem: 602

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên - Bổ sung đợt 3

Đăng ngày:16/11/2020 Lượt xem: 701

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên - Bổ sung đợt 2

Đăng ngày:26/10/2020 Lượt xem: 557

Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ bổ sung đợt 1 năm 2020

Đăng ngày:26/10/2020 Lượt xem: 347

Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2020

Đăng ngày:26/10/2020 Lượt xem: 369

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên - Đợt bổ sung

Đăng ngày:14/10/2020 Lượt xem: 363

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1 năm 2020 sử dụng phương thức xét tuyển lấy kết quả THPT Quốc gia năm 2020

Đăng ngày:5/10/2020 Lượt xem: 600

Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2020

Đăng ngày:5/10/2020 Lượt xem: 680

Kết quả thi năng khiếu năm 2020 đợt 2 ngày 26/9/2020

Mời thí sinh và quý phụ huynh xem ở file đính kèm.

Đăng ngày:28/9/2020 Lượt xem: 653

Kết quả thi năng khiếu năm 2020 đợt 1 ngày 28/8/2020

Mời thí sinh và phụ huynh xem ở tệp đính kèm.

Đăng ngày:28/8/2020 Lượt xem: 557

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên

Đăng ngày:16/6/2020 Lượt xem: 516

Các biểu mẫu đăng ký tuyển sinh vào ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Đăng ngày:16/6/2020 Lượt xem: 515

Quy chế thi năng khiếu của tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2020

Đăng ngày:16/6/2020 Lượt xem: 411

Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2020

Đăng ngày:29/5/2020 Lượt xem: 521

Kết quả xét tuyển sinh đợt 4 năm 2019

Đăng ngày:3/10/2019 Lượt xem: 472

Thông báo trúng tuyển đợt 3, năm 2019 và xét tuyển đợt 4 năm 2019

Đăng ngày:12/9/2019 Lượt xem: 454

Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2019 và thông báo xét tuyển đợt 3 năm 2019

Đăng ngày:23/8/2019 Lượt xem: 458

Kết quả thi năng khiếu năm 2019 đợt 3 ngày 22/08/2019

Đăng ngày:22/8/2019 Lượt xem: 420

Thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2019

Đăng ngày:9/8/2019 Lượt xem: 454

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1 năm 2019 sử dụng phương thức xét tuyển lấy kết quả THPT Quốc gia năm 2019

Đăng ngày:9/8/2019 Lượt xem: 1192

Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2019

Đăng ngày:5/8/2019 Lượt xem: 936

Kết quả thi năng khiếu năm 2019 đợt 2 ngày 1/08/2019

Đăng ngày:2/8/2019 Lượt xem: 423

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 (kèm theo tờ trình sửa đổi số 125 /TTr-CĐSP, ngày 9/7/2019 đã được bộ GD&ĐT chấp thuận)

Đăng ngày:25/7/2019 Lượt xem: 421

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển CĐ các ngành đào tạo GV theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019

Đăng ngày:23/7/2019 Lượt xem: 384

Thông báo ngưỡng điểm sàn của Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2019

Đăng ngày:22/7/2019 Lượt xem: 413

Kết quả thi năng khiếu năm 2019 đợt 1 ngày 11/07/2019

Đăng ngày:12/7/2019 Lượt xem: 408

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019

Đăng ngày:9/4/2019 Lượt xem: 860

Đề án tuyển sinh năm 2019 trường CĐSP Quảng Trị

Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Mã trường: C32

Đăng ngày:30/3/2019 Lượt xem: 751

Tuyển sinh 2019

Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục - văn hoá - kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, khu vực và quốc gia; giữ vững vị trí của trường trong hệ thống giáo dục đại học. Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một trường đại học cộng đồ...

Đăng ngày:23/3/2019 Lượt xem: 740

Tại sao bạn nên lựa chọn trường CĐSP Quảng Trị?

Năm học 2019-2020: Trường CĐSP Quảng Trị tuyển sinh 11 mã ngành sư phạm (trong đó có 10 ngành trình độ cao đẳng và 01 ngành trình độ trung cấp) và 11 mã ngành ngoài sư phạm (trong đó có 4 ngành hot trình độ đại học

Đăng ngày:23/3/2019 Lượt xem: 1793

Kết quả xét tuyển hệ cao đẳng chính quy đợt 3 năm 2018 trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:24/9/2018 Lượt xem: 555

Thông báo tuyển sinh đợt 4 năm 2018

Đăng ngày:24/9/2018 Lượt xem: 632

Kết quả xét tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2018 trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:6/8/2018 Lượt xem: 1040

Kết quả thi tuyển năng khiếu vào trường CĐSP Quảng Trị năm 2018 đợt ngày 28/7/2018

Đăng ngày:3/8/2018 Lượt xem: 573

Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức thi các môn năng khiếu đợt 2.

Đăng ngày:18/7/2018 Lượt xem: 582

Kết quả thi năng khiếu các ngành tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2018

Đăng ngày:13/7/2018 Lượt xem: 640

Đề án tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên 2018

Đăng ngày:3/4/2018 Lượt xem: 793

Quy chế Thi các môn năng khiếu của tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2018

Đăng ngày:1/4/2018 Lượt xem: 628

LIÊN HỆ