TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2024

Đăng ngày:2/7/2024 Lượt xem: 219

Quy chế thi các môn năng khiếu vào ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2024

Đăng ngày:2/7/2024 Lượt xem: 41

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2024

Đăng ngày:30/5/2024 Lượt xem: 157

Quy chế tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non 2024

Quy chế tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-CĐSP ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Đăng ngày:22/5/2024 Lượt xem: 96

HƯỚNG DẪN THÍ SINH TỰ DO ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM 2024

Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh tự do (thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2024) phải xin cấp tài khoản xét tuyển để được đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng ngày:17/5/2024 Lượt xem: 917

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON – HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024

Đăng ngày:7/5/2024 Lượt xem: 832

Thông báo điểm trúng tuyển ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2023, đợt 2

Đăng ngày:23/9/2023 Lượt xem: 193

Thông báo kết quả trúng tuyển ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2023, đợt 2

Đăng ngày:23/9/2023 Lượt xem: 157

Thông báo kết quả thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2023 đợt 2

Đăng ngày:11/9/2023 Lượt xem: 160

Thông báo tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2023 đợt 2

Đăng ngày:26/8/2023 Lượt xem: 235

Thông báo danh sách trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh ngành Cao đẳng giáo dục mầm non 2023

Đăng ngày:25/8/2023 Lượt xem: 201

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023 - đợt 2

Đăng ngày:8/8/2023 Lượt xem: 245

Điểm thi năng khiếu đợt 1 tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023

Đăng ngày:25/7/2023 Lượt xem: 216

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023 phương thức có dùng điểm thi tốt nghiệp THPT

Đăng ngày:25/7/2023 Lượt xem: 300

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2023

Đăng ngày:6/7/2023 Lượt xem: 315

Quy chế thi các môn năng khiếu vào ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Đăng ngày:20/6/2023 Lượt xem: 216

Đề án tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023

Đăng ngày:20/6/2023 Lượt xem: 205

Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, hệ chính quy, ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

Đăng ngày:19/6/2023 Lượt xem: 202

Quy chế tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non 2023

Quy chế tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non áp dụng từ năm 2023 tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Đăng ngày:19/6/2023 Lượt xem: 175

Kết quả xét tuyển vào ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 - đợt 4

Đăng ngày:22/11/2022 Lượt xem: 267

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 4

Đăng ngày:3/11/2022 Lượt xem: 270

Công bố danh sách trúng tuyển và thông báo điểm trúng tuyển vào ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 3

Đăng ngày:3/11/2022 Lượt xem: 218

Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022- đợt 3

Đăng ngày:30/10/2022 Lượt xem: 250

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 3

Đăng ngày:12/10/2022 Lượt xem: 244

Công bố kết quả xét tuyển vào ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 - đợt 2

Đăng ngày:8/10/2022 Lượt xem: 651

Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022- đợt 2

Đăng ngày:8/10/2022 Lượt xem: 273

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 2

Đăng ngày:19/9/2022 Lượt xem: 276

Thông báo điểm trúng tuyển và công bố danh sách trúng tuyển vào ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 1

Đăng ngày:16/9/2022 Lượt xem: 754

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022

Đăng ngày:3/8/2022 Lượt xem: 311

Điểm thi năng khiếu tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022- Đợt 1

Đăng ngày:18/7/2022 Lượt xem: 343

Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2022

Đăng ngày:12/7/2022 Lượt xem: 279

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022

Đăng ngày:22/6/2022 Lượt xem: 464

Quy chế thi các môn năng khiếu vào ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Đăng ngày:21/6/2022 Lượt xem: 271

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Đăng ngày:19/5/2022 Lượt xem: 631

Quyết định trúng tuyển vào Cao đằng Giáo dục mầm non năm 2021 - Đợt 6

Đăng ngày:15/11/2021 Lượt xem: 360

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 7, ngày 12/11/2021

Đăng ngày:15/11/2021 Lượt xem: 386

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành CĐGD Mầm non đợt 7, ngày 12/11/2021

Đăng ngày:2/11/2021 Lượt xem: 348

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 6, ngày 29/10/2021

Đăng ngày:1/11/2021 Lượt xem: 355

Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm

Đăng ngày:22/10/2021 Lượt xem: 1843

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 5

Đăng ngày:18/10/2021 Lượt xem: 336

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 5, ngày 15/10/2021

Đăng ngày:18/10/2021 Lượt xem: 306

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 4

Đăng ngày:8/10/2021 Lượt xem: 367

Danh sách trúng tuyển Cao đẳng chính quy ngành CĐGD Mầm non đợt 3

Đăng ngày:5/10/2021 Lượt xem: 361

Thông báo điểm trúng tuyển CĐ GDMN Đợt 3

Đăng ngày:5/10/2021 Lượt xem: 342

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 4, ngày 01/10/2021

Đăng ngày:2/10/2021 Lượt xem: 515

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 3

Đăng ngày:17/9/2021 Lượt xem: 736

Thông báo điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển đợt 2 năm 2021

Đăng ngày:16/9/2021 Lượt xem: 1659

Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 4- năm 2021

Đăng ngày:30/8/2021 Lượt xem: 847

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021

Đăng ngày:27/8/2021 Lượt xem: 700

Thông báo kết quả thi năng khiếu đợt 3, tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021

Đăng ngày:27/8/2021 Lượt xem: 908

Thông báo điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển đợt 2 năm 2021

Đăng ngày:18/8/2021 Lượt xem: 1854

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành CĐGD Mầm non đợt 3, ngày 27/8/2021

Đăng ngày:9/8/2021 Lượt xem: 488

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 2, ngày 05/8/2021

Đăng ngày:9/8/2021 Lượt xem: 2011

Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2021 (điều chỉnh)

Đăng ngày:9/8/2021 Lượt xem: 499

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 1, ngày 23/7/2021

Đăng ngày:23/7/2021 Lượt xem: 551

Quy chế thi năng khiếu năm 2021

Đăng ngày:22/7/2021 Lượt xem: 511

Quyết định điều chỉnh Quy chế thi năng khiếu năm 2021

Đăng ngày:22/7/2021 Lượt xem: 513

Thông báo dời lịch thi năng khiếu đợt 1

Đăng ngày:14/7/2021 Lượt xem: 505

Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2021

Đăng ngày:9/7/2021 Lượt xem: 706

Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2021

Đăng ngày:1/4/2021 Lượt xem: 789

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên - Bổ sung đợt 3

Đăng ngày:16/11/2020 Lượt xem: 926

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên - Bổ sung đợt 2

Đăng ngày:26/10/2020 Lượt xem: 761

Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ bổ sung đợt 1 năm 2020

Đăng ngày:26/10/2020 Lượt xem: 548

Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2020

Đăng ngày:26/10/2020 Lượt xem: 562

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên - Đợt bổ sung

Đăng ngày:14/10/2020 Lượt xem: 559

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1 năm 2020 sử dụng phương thức xét tuyển lấy kết quả THPT Quốc gia năm 2020

Đăng ngày:5/10/2020 Lượt xem: 800

Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2020

Đăng ngày:5/10/2020 Lượt xem: 874

Kết quả thi năng khiếu năm 2020 đợt 2 ngày 26/9/2020

Mời thí sinh và quý phụ huynh xem ở file đính kèm.

Đăng ngày:28/9/2020 Lượt xem: 851

Kết quả thi năng khiếu năm 2020 đợt 1 ngày 28/8/2020

Mời thí sinh và phụ huynh xem ở tệp đính kèm.

Đăng ngày:28/8/2020 Lượt xem: 751

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên

Đăng ngày:16/6/2020 Lượt xem: 700

Các biểu mẫu đăng ký tuyển sinh vào ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Đăng ngày:16/6/2020 Lượt xem: 706

Quy chế thi năng khiếu của tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2020

Đăng ngày:16/6/2020 Lượt xem: 593

Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2020

Đăng ngày:29/5/2020 Lượt xem: 712

Kết quả xét tuyển sinh đợt 4 năm 2019

Đăng ngày:3/10/2019 Lượt xem: 692

Thông báo trúng tuyển đợt 3, năm 2019 và xét tuyển đợt 4 năm 2019

Đăng ngày:12/9/2019 Lượt xem: 645

Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2019 và thông báo xét tuyển đợt 3 năm 2019

Đăng ngày:23/8/2019 Lượt xem: 645

Kết quả thi năng khiếu năm 2019 đợt 3 ngày 22/08/2019

Đăng ngày:22/8/2019 Lượt xem: 611

Thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2019

Đăng ngày:9/8/2019 Lượt xem: 644

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1 năm 2019 sử dụng phương thức xét tuyển lấy kết quả THPT Quốc gia năm 2019

Đăng ngày:9/8/2019 Lượt xem: 1379

Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2019

Đăng ngày:5/8/2019 Lượt xem: 1124

Kết quả thi năng khiếu năm 2019 đợt 2 ngày 1/08/2019

Đăng ngày:2/8/2019 Lượt xem: 615

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 (kèm theo tờ trình sửa đổi số 125 /TTr-CĐSP, ngày 9/7/2019 đã được bộ GD&ĐT chấp thuận)

Đăng ngày:25/7/2019 Lượt xem: 582

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển CĐ các ngành đào tạo GV theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019

Đăng ngày:23/7/2019 Lượt xem: 547

Thông báo ngưỡng điểm sàn của Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2019

Đăng ngày:22/7/2019 Lượt xem: 594

Kết quả thi năng khiếu năm 2019 đợt 1 ngày 11/07/2019

Đăng ngày:12/7/2019 Lượt xem: 594

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019

Đăng ngày:9/4/2019 Lượt xem: 1054

Đề án tuyển sinh năm 2019 trường CĐSP Quảng Trị

Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Mã trường: C32

Đăng ngày:30/3/2019 Lượt xem: 953

Tuyển sinh 2019

Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục - văn hoá - kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, khu vực và quốc gia; giữ vững vị trí của trường trong hệ thống giáo dục đại học. Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một trường đại học cộng đồ...

Đăng ngày:23/3/2019 Lượt xem: 942

Tại sao bạn nên lựa chọn trường CĐSP Quảng Trị?

Năm học 2019-2020: Trường CĐSP Quảng Trị tuyển sinh 11 mã ngành sư phạm (trong đó có 10 ngành trình độ cao đẳng và 01 ngành trình độ trung cấp) và 11 mã ngành ngoài sư phạm (trong đó có 4 ngành hot trình độ đại học

Đăng ngày:23/3/2019 Lượt xem: 2004

Kết quả xét tuyển hệ cao đẳng chính quy đợt 3 năm 2018 trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:24/9/2018 Lượt xem: 729

Thông báo tuyển sinh đợt 4 năm 2018

Đăng ngày:24/9/2018 Lượt xem: 832

Kết quả xét tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2018 trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:6/8/2018 Lượt xem: 1217

Kết quả thi tuyển năng khiếu vào trường CĐSP Quảng Trị năm 2018 đợt ngày 28/7/2018

Đăng ngày:3/8/2018 Lượt xem: 743

Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức thi các môn năng khiếu đợt 2.

Đăng ngày:18/7/2018 Lượt xem: 773

Kết quả thi năng khiếu các ngành tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2018

Đăng ngày:13/7/2018 Lượt xem: 821

Đề án tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên 2018

Đăng ngày:3/4/2018 Lượt xem: 991

Quy chế Thi các môn năng khiếu của tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2018

Đăng ngày:1/4/2018 Lượt xem: 803

LIÊN HỆ