TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Kết quả xét tuyển vào ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 - đợt 4

Đăng ngày:22/11/2022 Lượt xem: 104

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 4

Đăng ngày:3/11/2022 Lượt xem: 105

Công bố danh sách trúng tuyển và thông báo điểm trúng tuyển vào ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 3

Đăng ngày:3/11/2022 Lượt xem: 80

Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022- đợt 3

Đăng ngày:30/10/2022 Lượt xem: 97

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 3

Đăng ngày:12/10/2022 Lượt xem: 85

Công bố kết quả xét tuyển vào ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 - đợt 2

Đăng ngày:8/10/2022 Lượt xem: 377

Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022- đợt 2

Đăng ngày:8/10/2022 Lượt xem: 125

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 2

Đăng ngày:19/9/2022 Lượt xem: 134

Thông báo điểm trúng tuyển và công bố danh sách trúng tuyển vào ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 1

Đăng ngày:16/9/2022 Lượt xem: 448

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022

Đăng ngày:3/8/2022 Lượt xem: 173

Điểm thi năng khiếu tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022- Đợt 1

Đăng ngày:18/7/2022 Lượt xem: 204

Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2022

Đăng ngày:12/7/2022 Lượt xem: 133

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022

Đăng ngày:22/6/2022 Lượt xem: 278

Quy chế thi các môn năng khiếu vào ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Đăng ngày:21/6/2022 Lượt xem: 119

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Đăng ngày:19/5/2022 Lượt xem: 438

Quyết định trúng tuyển vào Cao đằng Giáo dục mầm non năm 2021 - Đợt 6

Đăng ngày:15/11/2021 Lượt xem: 232

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 7, ngày 12/11/2021

Đăng ngày:15/11/2021 Lượt xem: 232

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành CĐGD Mầm non đợt 7, ngày 12/11/2021

Đăng ngày:2/11/2021 Lượt xem: 216

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 6, ngày 29/10/2021

Đăng ngày:1/11/2021 Lượt xem: 224

Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm

Đăng ngày:22/10/2021 Lượt xem: 1570

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 5

Đăng ngày:18/10/2021 Lượt xem: 195

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 5, ngày 15/10/2021

Đăng ngày:18/10/2021 Lượt xem: 163

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 4

Đăng ngày:8/10/2021 Lượt xem: 197

Danh sách trúng tuyển Cao đẳng chính quy ngành CĐGD Mầm non đợt 3

Đăng ngày:5/10/2021 Lượt xem: 208

Thông báo điểm trúng tuyển CĐ GDMN Đợt 3

Đăng ngày:5/10/2021 Lượt xem: 188

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 4, ngày 01/10/2021

Đăng ngày:2/10/2021 Lượt xem: 219

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 3

Đăng ngày:17/9/2021 Lượt xem: 391

Thông báo điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển đợt 2 năm 2021

Đăng ngày:16/9/2021 Lượt xem: 1230

Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 4- năm 2021

Đăng ngày:30/8/2021 Lượt xem: 478

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021

Đăng ngày:27/8/2021 Lượt xem: 374

Thông báo kết quả thi năng khiếu đợt 3, tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021

Đăng ngày:27/8/2021 Lượt xem: 553

Thông báo điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển đợt 2 năm 2021

Đăng ngày:18/8/2021 Lượt xem: 1468

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành CĐGD Mầm non đợt 3, ngày 27/8/2021

Đăng ngày:9/8/2021 Lượt xem: 208

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 2, ngày 05/8/2021

Đăng ngày:9/8/2021 Lượt xem: 1665

Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2021 (điều chỉnh)

Đăng ngày:9/8/2021 Lượt xem: 221

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 1, ngày 23/7/2021

Đăng ngày:23/7/2021 Lượt xem: 246

Quy chế thi năng khiếu năm 2021

Đăng ngày:22/7/2021 Lượt xem: 222

Quyết định điều chỉnh Quy chế thi năng khiếu năm 2021

Đăng ngày:22/7/2021 Lượt xem: 232

Thông báo dời lịch thi năng khiếu đợt 1

Đăng ngày:14/7/2021 Lượt xem: 194

Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2021

Đăng ngày:9/7/2021 Lượt xem: 380

Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2021

Đăng ngày:1/4/2021 Lượt xem: 508

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên - Bổ sung đợt 3

Đăng ngày:16/11/2020 Lượt xem: 590

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên - Bổ sung đợt 2

Đăng ngày:26/10/2020 Lượt xem: 454

Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ bổ sung đợt 1 năm 2020

Đăng ngày:26/10/2020 Lượt xem: 260

Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2020

Đăng ngày:26/10/2020 Lượt xem: 276

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên - Đợt bổ sung

Đăng ngày:14/10/2020 Lượt xem: 267

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1 năm 2020 sử dụng phương thức xét tuyển lấy kết quả THPT Quốc gia năm 2020

Đăng ngày:5/10/2020 Lượt xem: 513

Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2020

Đăng ngày:5/10/2020 Lượt xem: 573

Kết quả thi năng khiếu năm 2020 đợt 2 ngày 26/9/2020

Mời thí sinh và quý phụ huynh xem ở file đính kèm.

Đăng ngày:28/9/2020 Lượt xem: 541

Kết quả thi năng khiếu năm 2020 đợt 1 ngày 28/8/2020

Mời thí sinh và phụ huynh xem ở tệp đính kèm.

Đăng ngày:28/8/2020 Lượt xem: 470

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên

Đăng ngày:16/6/2020 Lượt xem: 418

Các biểu mẫu đăng ký tuyển sinh vào ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Đăng ngày:16/6/2020 Lượt xem: 432

Quy chế thi năng khiếu của tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2020

Đăng ngày:16/6/2020 Lượt xem: 331

Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2020

Đăng ngày:29/5/2020 Lượt xem: 424

Kết quả xét tuyển sinh đợt 4 năm 2019

Đăng ngày:3/10/2019 Lượt xem: 391

Thông báo trúng tuyển đợt 3, năm 2019 và xét tuyển đợt 4 năm 2019

Đăng ngày:12/9/2019 Lượt xem: 369

Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2019 và thông báo xét tuyển đợt 3 năm 2019

Đăng ngày:23/8/2019 Lượt xem: 375

Kết quả thi năng khiếu năm 2019 đợt 3 ngày 22/08/2019

Đăng ngày:22/8/2019 Lượt xem: 335

Thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2019

Đăng ngày:9/8/2019 Lượt xem: 371

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1 năm 2019 sử dụng phương thức xét tuyển lấy kết quả THPT Quốc gia năm 2019

Đăng ngày:9/8/2019 Lượt xem: 1108

Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2019

Đăng ngày:5/8/2019 Lượt xem: 836

Kết quả thi năng khiếu năm 2019 đợt 2 ngày 1/08/2019

Đăng ngày:2/8/2019 Lượt xem: 347

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 (kèm theo tờ trình sửa đổi số 125 /TTr-CĐSP, ngày 9/7/2019 đã được bộ GD&ĐT chấp thuận)

Đăng ngày:25/7/2019 Lượt xem: 343

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển CĐ các ngành đào tạo GV theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019

Đăng ngày:23/7/2019 Lượt xem: 311

Thông báo ngưỡng điểm sàn của Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2019

Đăng ngày:22/7/2019 Lượt xem: 334

Kết quả thi năng khiếu năm 2019 đợt 1 ngày 11/07/2019

Đăng ngày:12/7/2019 Lượt xem: 329

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019

Đăng ngày:9/4/2019 Lượt xem: 778

Đề án tuyển sinh năm 2019 trường CĐSP Quảng Trị

Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Mã trường: C32

Đăng ngày:30/3/2019 Lượt xem: 652

Tuyển sinh 2019

Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục - văn hoá - kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, khu vực và quốc gia; giữ vững vị trí của trường trong hệ thống giáo dục đại học. Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một trường đại học cộng đồ...

Đăng ngày:23/3/2019 Lượt xem: 655

Tại sao bạn nên lựa chọn trường CĐSP Quảng Trị?

Năm học 2019-2020: Trường CĐSP Quảng Trị tuyển sinh 11 mã ngành sư phạm (trong đó có 10 ngành trình độ cao đẳng và 01 ngành trình độ trung cấp) và 11 mã ngành ngoài sư phạm (trong đó có 4 ngành hot trình độ đại học

Đăng ngày:23/3/2019 Lượt xem: 1698

Kết quả xét tuyển hệ cao đẳng chính quy đợt 3 năm 2018 trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:24/9/2018 Lượt xem: 477

Thông báo tuyển sinh đợt 4 năm 2018

Đăng ngày:24/9/2018 Lượt xem: 551

Kết quả xét tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2018 trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:6/8/2018 Lượt xem: 962

Kết quả thi tuyển năng khiếu vào trường CĐSP Quảng Trị năm 2018 đợt ngày 28/7/2018

Đăng ngày:3/8/2018 Lượt xem: 496

Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức thi các môn năng khiếu đợt 2.

Đăng ngày:18/7/2018 Lượt xem: 503

Kết quả thi năng khiếu các ngành tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2018

Đăng ngày:13/7/2018 Lượt xem: 563

Đề án tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên 2018

Đăng ngày:3/4/2018 Lượt xem: 693

Quy chế Thi các môn năng khiếu của tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2018

Đăng ngày:1/4/2018 Lượt xem: 550

LIÊN HỆ