TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Thông báo điểm trúng tuyển ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2023, đợt 2

Đăng ngày:23/9/2023 Lượt xem: 135

Thông báo kết quả trúng tuyển ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2023, đợt 2

Đăng ngày:23/9/2023 Lượt xem: 112

Thông báo kết quả thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2023 đợt 2

Đăng ngày:11/9/2023 Lượt xem: 118

Thông báo tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2023 đợt 2

Đăng ngày:26/8/2023 Lượt xem: 193

Thông báo danh sách trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh ngành Cao đẳng giáo dục mầm non 2023

Đăng ngày:25/8/2023 Lượt xem: 150

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023 - đợt 2

Đăng ngày:8/8/2023 Lượt xem: 202

Điểm thi năng khiếu đợt 1 tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023

Đăng ngày:25/7/2023 Lượt xem: 180

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023 phương thức có dùng điểm thi tốt nghiệp THPT

Đăng ngày:25/7/2023 Lượt xem: 169

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2023

Đăng ngày:6/7/2023 Lượt xem: 285

Quy chế thi các môn năng khiếu vào ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Đăng ngày:20/6/2023 Lượt xem: 183

Đề án tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2023

Đăng ngày:20/6/2023 Lượt xem: 173

Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, hệ chính quy, ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

Đăng ngày:19/6/2023 Lượt xem: 164

Quy chế tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non 2023

Quy chế tuyển sinh cao đẳng Giáo dục Mầm non áp dụng từ năm 2023 tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Đăng ngày:19/6/2023 Lượt xem: 142

Kết quả xét tuyển vào ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 - đợt 4

Đăng ngày:22/11/2022 Lượt xem: 239

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 4

Đăng ngày:3/11/2022 Lượt xem: 236

Công bố danh sách trúng tuyển và thông báo điểm trúng tuyển vào ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 3

Đăng ngày:3/11/2022 Lượt xem: 193

Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022- đợt 3

Đăng ngày:30/10/2022 Lượt xem: 222

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 3

Đăng ngày:12/10/2022 Lượt xem: 208

Công bố kết quả xét tuyển vào ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 - đợt 2

Đăng ngày:8/10/2022 Lượt xem: 610

Kết quả thi tuyển sinh năng khiếu ngành Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022- đợt 2

Đăng ngày:8/10/2022 Lượt xem: 245

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 2

Đăng ngày:19/9/2022 Lượt xem: 245

Thông báo điểm trúng tuyển và công bố danh sách trúng tuyển vào ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022 - Đợt 1

Đăng ngày:16/9/2022 Lượt xem: 696

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022

Đăng ngày:3/8/2022 Lượt xem: 277

Điểm thi năng khiếu tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2022- Đợt 1

Đăng ngày:18/7/2022 Lượt xem: 312

Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2022

Đăng ngày:12/7/2022 Lượt xem: 238

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022

Đăng ngày:22/6/2022 Lượt xem: 428

Quy chế thi các môn năng khiếu vào ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Đăng ngày:21/6/2022 Lượt xem: 237

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Đăng ngày:19/5/2022 Lượt xem: 577

Quyết định trúng tuyển vào Cao đằng Giáo dục mầm non năm 2021 - Đợt 6

Đăng ngày:15/11/2021 Lượt xem: 335

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 7, ngày 12/11/2021

Đăng ngày:15/11/2021 Lượt xem: 345

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành CĐGD Mầm non đợt 7, ngày 12/11/2021

Đăng ngày:2/11/2021 Lượt xem: 321

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 6, ngày 29/10/2021

Đăng ngày:1/11/2021 Lượt xem: 326

Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm

Đăng ngày:22/10/2021 Lượt xem: 1790

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 5

Đăng ngày:18/10/2021 Lượt xem: 309

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 5, ngày 15/10/2021

Đăng ngày:18/10/2021 Lượt xem: 280

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 4

Đăng ngày:8/10/2021 Lượt xem: 340

Danh sách trúng tuyển Cao đẳng chính quy ngành CĐGD Mầm non đợt 3

Đăng ngày:5/10/2021 Lượt xem: 333

Thông báo điểm trúng tuyển CĐ GDMN Đợt 3

Đăng ngày:5/10/2021 Lượt xem: 311

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 4, ngày 01/10/2021

Đăng ngày:2/10/2021 Lượt xem: 442

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021 - Đợt 3

Đăng ngày:17/9/2021 Lượt xem: 652

Thông báo điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển đợt 2 năm 2021

Đăng ngày:16/9/2021 Lượt xem: 1562

Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 4- năm 2021

Đăng ngày:30/8/2021 Lượt xem: 755

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021

Đăng ngày:27/8/2021 Lượt xem: 624

Thông báo kết quả thi năng khiếu đợt 3, tuyển sinh Cao đẳng Giáo dục Mầm non năm 2021

Đăng ngày:27/8/2021 Lượt xem: 824

Thông báo điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển đợt 2 năm 2021

Đăng ngày:18/8/2021 Lượt xem: 1765

Thông báo tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành CĐGD Mầm non đợt 3, ngày 27/8/2021

Đăng ngày:9/8/2021 Lượt xem: 414

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 2, ngày 05/8/2021

Đăng ngày:9/8/2021 Lượt xem: 1931

Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2021 (điều chỉnh)

Đăng ngày:9/8/2021 Lượt xem: 423

Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non đợt 1, ngày 23/7/2021

Đăng ngày:23/7/2021 Lượt xem: 458

Quy chế thi năng khiếu năm 2021

Đăng ngày:22/7/2021 Lượt xem: 443

Quyết định điều chỉnh Quy chế thi năng khiếu năm 2021

Đăng ngày:22/7/2021 Lượt xem: 435

Thông báo dời lịch thi năng khiếu đợt 1

Đăng ngày:14/7/2021 Lượt xem: 428

Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2021

Đăng ngày:9/7/2021 Lượt xem: 624

Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2021

Đăng ngày:1/4/2021 Lượt xem: 719

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên - Bổ sung đợt 3

Đăng ngày:16/11/2020 Lượt xem: 839

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên - Bổ sung đợt 2

Đăng ngày:26/10/2020 Lượt xem: 682

Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ bổ sung đợt 1 năm 2020

Đăng ngày:26/10/2020 Lượt xem: 460

Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2020

Đăng ngày:26/10/2020 Lượt xem: 487

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên - Đợt bổ sung

Đăng ngày:14/10/2020 Lượt xem: 485

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1 năm 2020 sử dụng phương thức xét tuyển lấy kết quả THPT Quốc gia năm 2020

Đăng ngày:5/10/2020 Lượt xem: 719

Thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2020

Đăng ngày:5/10/2020 Lượt xem: 796

Kết quả thi năng khiếu năm 2020 đợt 2 ngày 26/9/2020

Mời thí sinh và quý phụ huynh xem ở file đính kèm.

Đăng ngày:28/9/2020 Lượt xem: 776

Kết quả thi năng khiếu năm 2020 đợt 1 ngày 28/8/2020

Mời thí sinh và phụ huynh xem ở tệp đính kèm.

Đăng ngày:28/8/2020 Lượt xem: 678

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên

Đăng ngày:16/6/2020 Lượt xem: 629

Các biểu mẫu đăng ký tuyển sinh vào ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Đăng ngày:16/6/2020 Lượt xem: 631

Quy chế thi năng khiếu của tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2020

Đăng ngày:16/6/2020 Lượt xem: 523

Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng Giáo dục mầm non năm 2020

Đăng ngày:29/5/2020 Lượt xem: 639

Kết quả xét tuyển sinh đợt 4 năm 2019

Đăng ngày:3/10/2019 Lượt xem: 604

Thông báo trúng tuyển đợt 3, năm 2019 và xét tuyển đợt 4 năm 2019

Đăng ngày:12/9/2019 Lượt xem: 573

Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2019 và thông báo xét tuyển đợt 3 năm 2019

Đăng ngày:23/8/2019 Lượt xem: 574

Kết quả thi năng khiếu năm 2019 đợt 3 ngày 22/08/2019

Đăng ngày:22/8/2019 Lượt xem: 535

Thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2019

Đăng ngày:9/8/2019 Lượt xem: 568

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1 năm 2019 sử dụng phương thức xét tuyển lấy kết quả THPT Quốc gia năm 2019

Đăng ngày:9/8/2019 Lượt xem: 1305

Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2019

Đăng ngày:5/8/2019 Lượt xem: 1054

Kết quả thi năng khiếu năm 2019 đợt 2 ngày 1/08/2019

Đăng ngày:2/8/2019 Lượt xem: 541

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 (kèm theo tờ trình sửa đổi số 125 /TTr-CĐSP, ngày 9/7/2019 đã được bộ GD&ĐT chấp thuận)

Đăng ngày:25/7/2019 Lượt xem: 522

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển CĐ các ngành đào tạo GV theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019

Đăng ngày:23/7/2019 Lượt xem: 481

Thông báo ngưỡng điểm sàn của Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2019

Đăng ngày:22/7/2019 Lượt xem: 524

Kết quả thi năng khiếu năm 2019 đợt 1 ngày 11/07/2019

Đăng ngày:12/7/2019 Lượt xem: 523

Thông báo tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019

Đăng ngày:9/4/2019 Lượt xem: 969

Đề án tuyển sinh năm 2019 trường CĐSP Quảng Trị

Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị Mã trường: C32

Đăng ngày:30/3/2019 Lượt xem: 872

Tuyển sinh 2019

Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục - văn hoá - kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, khu vực và quốc gia; giữ vững vị trí của trường trong hệ thống giáo dục đại học. Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một trường đại học cộng đồ...

Đăng ngày:23/3/2019 Lượt xem: 861

Tại sao bạn nên lựa chọn trường CĐSP Quảng Trị?

Năm học 2019-2020: Trường CĐSP Quảng Trị tuyển sinh 11 mã ngành sư phạm (trong đó có 10 ngành trình độ cao đẳng và 01 ngành trình độ trung cấp) và 11 mã ngành ngoài sư phạm (trong đó có 4 ngành hot trình độ đại học

Đăng ngày:23/3/2019 Lượt xem: 1923

Kết quả xét tuyển hệ cao đẳng chính quy đợt 3 năm 2018 trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:24/9/2018 Lượt xem: 665

Thông báo tuyển sinh đợt 4 năm 2018

Đăng ngày:24/9/2018 Lượt xem: 751

Kết quả xét tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2018 trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:6/8/2018 Lượt xem: 1147

Kết quả thi tuyển năng khiếu vào trường CĐSP Quảng Trị năm 2018 đợt ngày 28/7/2018

Đăng ngày:3/8/2018 Lượt xem: 677

Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức thi các môn năng khiếu đợt 2.

Đăng ngày:18/7/2018 Lượt xem: 696

Kết quả thi năng khiếu các ngành tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2018

Đăng ngày:13/7/2018 Lượt xem: 747

Đề án tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên 2018

Đăng ngày:3/4/2018 Lượt xem: 909

Quy chế Thi các môn năng khiếu của tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2018

Đăng ngày:1/4/2018 Lượt xem: 732

LIÊN HỆ