TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
MẪU ĐƠN TUYỂN SINH DU HỌC THÁI LAN NĂM HỌC 2018-2019!
[ Ngày đăng: 06/06/2018 16:04:43, lượt xem: 924 ]

Để biết thêm chi tiết, xin xem thông tin trên website: www.qtttc.edu.vn hoặc liên hệ Phòng Khoa học Công Nghệ - Hợp tác quốc tế; điện thoại: (0233) 3581199 hoặc 0947475567; địa chỉ: Phòng 104 nhà C, Trường CĐSP Quảng Trị, Km3, Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị.

 

Đính kèm:
 

LIÊN HỆ