TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2019
[ Ngày đăng: 05/08/2019 21:55:51, lượt xem: 1065 ]

 Thông báo điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả ghi trong học bạ đợt 1 năm 2019

 Trong thời gian từ ngày 05/08/2019 - 15/08/2019 thí sinh mang Học bạ gốc đến Phòng đào tạo trường CĐSP Quảng Trị để xác nhận nhập học, nhận giấy báo trúng tuyển. Sau thời gian trên xem như thí sinh không đến xác nhận nhập học kết quả tuyển sinh của thí sinh bị huỷ.

1. TB Điểm trúng tuyển.

2. Danh sách trúng tuyển và không trúng tuyển

Đính kèm:
 

LIÊN HỆ