TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Tuyển sinh 2019
[ Ngày đăng: 23/03/2019 22:53:28, lượt xem: 878 ]

Đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục - văn hoá - kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, khu vực và quốc gia; giữ vững vị trí của trường trong hệ thống giáo dục đại học. Phấn đấu xây dựng và phát triển thành một trường đại học cộng đồng.

 

 

LIÊN HỆ