Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng

Đăng ngày:16/1/2008 Lượt xem: 6789

Thông tin đơn vị

Được thành lập vào tháng 2 năm 2007 với tên gọi Phòng Thanh tra – Pháp chế - Kiểm định chất lượng, Theo quyết định Số 299/QĐ-CĐSP ngày 29/10/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị phòng được đổi tên thành Phòng Thanh tra – Pháp chế - Đảm bảo chất lượng.

Đăng ngày:19/6/2015 Lượt xem: 2394

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện kế hoạch số 188/KH – CĐSP ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Lấy ý kiến phản hồi từ người học. Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 18/01/2014, Phòng TT-PC-ĐBCL phối hợp với các Khoa/Tổ có sinh viên tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạ...

Đăng ngày:29/6/2015 Lượt xem: 2037

KẾT QUẢ THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-CĐSP ngày 26/3/2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng - chứng chỉ năm học 2014 – 2015 Nhằm nắm bắt tình hình thực hiện việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường để kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp nh...

Đăng ngày:29/6/2015 Lượt xem: 2440

THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-CĐSP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Kiểm tra việc thực hiện ba công khai.

Đăng ngày:21/4/2016 Lượt xem: 2055

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

Thực hiện kế hoạch số 169/KH – CĐSP ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Lấy ý kiến phản hồi từ người học. Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 03/01/2016, Phòng TT-PC-ĐBCL phối hợp với các Khoa/Tổ có sinh viên tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng ...

Đăng ngày:21/4/2016 Lượt xem: 2011

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2015

Thực hiện Quyết định số 400/QĐ-CĐSP ngày 11 tháng 12 năm 2015 về việc Thành lập Ban Thanh tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trường CĐSP Quảng Trị năm 2015 và kế hoạch tiến hành thanh tra ngày 21/12/2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị, từ ngày 05/01/2016 đến ngày 06/...

Đăng ngày:21/4/2016 Lượt xem: 2008

THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2015-2016

ngày 13/4/2016 Đoàn Thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đã tiến hành thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại các đơn vị có liên quan đến việc việc quản lý, cấp phát, các loại văn bằng, chứng chỉ trong nhà trường năm học 2015-2016: Phòng Đào tạo và Trung tâm Ng...

Đăng ngày:17/5/2016 Lượt xem: 2001

LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NĂM HỌC 2015-2016

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH – CĐSP ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị V/v Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học. Từ ngày 03/4/2016 đến ngày 10/4/2016 sau khi nhận được phiếu phản hồi của người học, Phòng TT-PC-ĐBCL đã tiến hành ...

Đăng ngày:19/5/2016 Lượt xem: 2017

Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện kế hoạch số 160/KH – CĐSP ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Lấy ý kiến phản hồi từ người học. Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 02/01/2017, phòng TT-PC-ĐBCL đã phối hợp với các Khoa/Tổ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của sinh viên các lớp năm 1,2,3 (K19, K20 v...

Đăng ngày:29/3/2017 Lượt xem: 1557

VIỆC THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG

Thực hiện kế hoạch số 146/KH-CĐSP ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Kiểm tra việc thực hiện ba công khai.

Đăng ngày:6/6/2017 Lượt xem: 1775

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Quyết định số 375/QĐ-CĐSP ngày 11 tháng 11 năm 2016 về việc Thành lập Ban Thanh tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:6/6/2017 Lượt xem: 1664

THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Quyết định thanh tra số 43/QĐ-CĐSP ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch thanh tra ngày 10/3/2016 của Đoàn thanh tra về việc Thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Đăng ngày:6/6/2017 Lượt xem: 1697

LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KHÓA HỌC NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH - CĐSP ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:6/6/2017 Lượt xem: 1720

HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch số 141/KH-CĐSP ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học.

Đăng ngày:8/1/2018 Lượt xem: 1609

THANH TRA CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-CĐSP ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc Thành lập Đoàn Thanh tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trường CĐSP Quảng Trị năm học 2017-2018

Đăng ngày:23/5/2018 Lượt xem: 1469

THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 54/QĐ-CĐSP ngày 06/3/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:23/5/2018 Lượt xem: 1574

HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch số 141/KH-CĐSP ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học.

Đăng ngày:7/6/2018 Lượt xem: 1623

THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-CĐSP ngày 15/5/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Thành lập Đoàn Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị năm học 2017-2018

Đăng ngày:7/6/2018 Lượt xem: 1513

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ GD-ĐT v/v khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Đăng ngày:5/3/2019 Lượt xem: 1563

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện kế hoạch số 152/KH-CĐSP ngày 15/10/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về việc Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2017 – 2018.

Đăng ngày:22/5/2019 Lượt xem: 1469

THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 364/QĐ-CĐSP ngày 26/12/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch ngày 03/01/2019 của Trưởng đoàn thanh tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

Đăng ngày:22/5/2019 Lượt xem: 1468

THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 52/QĐ-CĐSP ngày 05/3/2019 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch thanh tra ngày 18/3/2019 của Trưởng đoàn thanh tra việc quản lý, cấp phát văn bằng - chứng chỉ

Đăng ngày:3/6/2019 Lượt xem: 1519

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện kế hoạch số 128/KH-CĐSP ngày 16/10/2019 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về việc Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 – 2019

Đăng ngày:9/7/2020 Lượt xem: 1313

THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 308/QĐ-CĐSP ngày 25/12/2019 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch ngày 27/12/2019 của Trưởng đoàn thanh tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Đăng ngày:9/7/2020 Lượt xem: 1247

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Thực hiện Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ GD-ĐT v/v khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Đăng ngày:9/7/2020 Lượt xem: 1413

THANH TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 135/QĐ-CĐSP ngày 16/3/2020 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch thanh tra ngày 20/3/2020 của Trưởng đoàn Kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng - chứng chỉ

Đăng ngày:9/7/2020 Lượt xem: 1356

HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch số 123/KH-CĐSP ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học

Đăng ngày:9/7/2020 Lượt xem: 1401

TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường CĐSP Quảng Trị sẽ tiến hành đánh giá chương trình đào tạo

Đăng ngày:9/7/2020 Lượt xem: 1394

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Quyết định số 247/QĐ-CĐSP ngày 05/6/2020 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc Thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị năm học 2019-2020 và Kế hoạch Kiểm tra ngày 15/6/2020 của Trưởng đoàn Kiểm tra

Đăng ngày:10/7/2020 Lượt xem: 1293

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện kế hoạch số 660/KH-CĐSP ngày 22/12/2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về việc Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 – 2020.

Đăng ngày:14/6/2021 Lượt xem: 1241

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐBCL ngày 02/3/2021 của Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

Đăng ngày:15/6/2021 Lượt xem: 1189

KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện Quyết định Thanh tra số 61/QĐ-CĐSP ngày 16/4/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch Kiểm tra ngày 04/5/2021 của Trưởng đoàn kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ.

Đăng ngày:15/6/2021 Lượt xem: 1343

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-CĐSP ngày 10/8/2020 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị v/v triển khai khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019.

Đăng ngày:22/6/2021 Lượt xem: 1385

HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2020 - 2021

Lấy ý kiến phản hồi của người học là một hoạt động được trường CĐSP thực hiện thường xuyên trong năm học nhằm mục đích điều chỉnh, cải tiến phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo cũng như chất lượng phục vụ các hoạt động đào tạo khác của Nhà trường.

Đăng ngày:7/7/2021 Lượt xem: 1212

HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-CĐSP ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học, Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng đã tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác giảng dạy bằng hình thức khảo sát online

Đăng ngày:7/7/2021 Lượt xem: 1183

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện kế hoạch số 261/KH-CĐSP ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về việc Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 – 2021.

Đăng ngày:9/6/2022 Lượt xem: 1110

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-CĐSP ngày 26/7/2021 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị v/v triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020.

Đăng ngày:9/6/2022 Lượt xem: 1141

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện Quyết định thanh tra số 19/QĐ-CĐSP ngày 18/02/2022 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch số 53/KH-ĐKTĐBCLGD ngày 24/02/2022 của Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) năm học 2021-2022

Đăng ngày:10/6/2022 Lượt xem: 1035

KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ-CĐSP ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch Kiểm tra số 01/KH-KTVBCC ngày 28/4/2022 của Trưởng đoàn Kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Đăng ngày:10/6/2022 Lượt xem: 1149

HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch số 339/KH-CĐSP ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học

Đăng ngày:4/7/2022 Lượt xem: 1101

HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2021 - 2022

Lấy ý kiến phản hồi của người học là một hoạt động được trường CĐSP thực hiện thường xuyên trong năm học nhằm mục đích điều chỉnh, cải tiến phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo cũng như chất lượng phục vụ các hoạt động đào tạo khác của Nhà trường

Đăng ngày:4/7/2022 Lượt xem: 1142

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-CĐSP ngày 04/7/2022 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị v/v triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021.

Đăng ngày:7/12/2022 Lượt xem: 1026

TIN VỀ HỢP TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ, NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ TRƯỜNG CĐSP SAVANNAKHET, NƯỚC CHDCND LÀO, NĂM 2023

Đăng ngày:14/3/2023 Lượt xem: 1023

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện kế hoạch số 230a/KH-CĐSP ngày 19/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị về việc Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2021 – 2022

Đăng ngày:26/5/2023 Lượt xem: 985

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Quyết định thanh tra số 342a/QĐ-CĐSP ngày 23/12/2022 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch số 01/KH-ĐKTĐBCLGD ngày 26/12/2022 của Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) năm học 2022-2023.

Đăng ngày:26/5/2023 Lượt xem: 996

KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-CĐSP ngày 27/3/2023 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch Kiểm tra số 01/KH-KTVBCC ngày 05/4/2023 của Trưởng đoàn Kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

Đăng ngày:26/5/2023 Lượt xem: 1014

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-CĐSP ngày 23/5/2023 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị về việc Thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị năm học 2022-2023

Đăng ngày:23/6/2023 Lượt xem: 835

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-CĐSP ngày 06/7/2023 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị v/v triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022.

Đăng ngày:27/11/2023 Lượt xem: 317

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện kế hoạch số 235/KH-CĐSP ngày 21/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị về việc Kiểm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2022 – 2023.

Đăng ngày:20/5/2024 Lượt xem: 34

KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2023

Thực hiện Quyết định thanh tra số 248/QĐ-CĐSP ngày 01/12/2023 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch số 01/KH-ĐKTTS ngày 06/12/2023 của Trưởng đoàn Kiểm tra Công tác tuyển sinh Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

Đăng ngày:21/5/2024 Lượt xem: 41

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2023-2024

Thực hiện Quyết định thanh tra số 17/QĐ-CĐSP ngày 10/01/2024 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch số 01/KH-ĐKTĐBCLGD ngày 12/01/2024 của Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2023-2024.

Đăng ngày:21/5/2024 Lượt xem: 44

KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT VĂN BẰNG – CHỨNG CHỈ NĂM HỌC 2023-2024

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-CĐSP ngày 16/4/2024 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị và Kế hoạch Kiểm tra số 01/KH-KTVBCC ngày 17/4/2024 của Trưởng đoàn Kiểm tra việc quản lý, cấp phát văn bằng - chứng chỉ

Đăng ngày:28/5/2024 Lượt xem: 32

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7447625
Đang online:284

Video

Liên kết