BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO HSSV

Đăng ngày:19/6/2015 Lượt xem: 2005

BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC

Đăng ngày:19/6/2015 Lượt xem: 1715

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG

Đăng ngày:19/6/2015 Lượt xem: 1987

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

CÁC MẪU LÝ LỊCH, TUYỂN DỤNG, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Đăng ngày:19/6/2015 Lượt xem: 8608

MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO 49 VÀ 74

Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn giảm học phí Nghị định 74/2013/NĐ/CP sửa đổi bổ sung nghị định 49/2010/NĐ-CP

Đăng ngày:19/6/2015 Lượt xem: 1907

QUY CHẾ NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ

Đăng ngày:19/6/2015 Lượt xem: 2442

ưu đãi giáo dục, học bổng, Hỗ trợ chi phí học tập

Đăng ngày:19/6/2015 Lượt xem: 1684

Quy chế công tác Sinh viên 42, QUYẾT ĐỊNH 60/BGDĐT Xếp loại rèn luyện

Đăng ngày:19/6/2015 Lượt xem: 2102

QUY ĐỊNH VỀ VAY VỐN TÍN DỤNG HỌC TẬP

Đăng ngày:19/6/2015 Lượt xem: 1862

Quy định công tác thi đua, khen thưởng ban hành theo Quyết định số 92/QĐ-CĐSP, ngày 22/4/2013 và Thông báo điều chỉnh thi đua số 112/TĐ-CĐSP

Đăng ngày:22/6/2015 Lượt xem: 2584

Thông báo số 112/TĐ-CĐSP ngày 26/6/2014 về việc bổ sung một số điều quy định công tác thi đua, khen thưởng

Đăng ngày:22/6/2015 Lượt xem: 1866

Thông báo số 112/TĐ-CĐSP ngày 26/6/2014 về việc bổ sung một số điều quy định công tác thi đua, khen thưởng

Đăng ngày:22/6/2015 Lượt xem: 1958

Quyết định số 119/QĐ-CĐSP, ngày 10/6/2014, ban hành Quy định đánh giá, phân loại CBVCLĐ hàng năm.

Đăng ngày:22/6/2015 Lượt xem: 2405

ĐỘI NGŨ PHÒNG TỔ CHỨC - CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC SINH VIÊN

Đội ngũ CB, CC, VC Phòng Tổ chức - Chính trị & CTSV

Đăng ngày:15/1/2016 Lượt xem: 2112

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC – CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC SINH VIÊN

GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC – CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC SINH VIÊN

Đăng ngày:15/1/2016 Lượt xem: 1754

NGHỊ ĐỊNH 108/2014/NĐ-CP VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

NGHỊ ĐỊNH 108-CP CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Đăng ngày:29/2/2016 Lượt xem: 1618

THÔNG TƯ 36/2015/TT-BLĐTBXH

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ CON CỦA HỌ

Đăng ngày:22/4/2016 Lượt xem: 1862

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

Đăng ngày:22/4/2016 Lượt xem: 1934

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí...

Đăng ngày:22/4/2016 Lượt xem: 1822

Chính sách HSSV (mới)

Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

Đăng ngày:12/8/2016 Lượt xem: 1836

Chính sách HSSV (mới)

Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ LĐTBXH, Bộ GDĐT, Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

Đăng ngày:12/8/2016 Lượt xem: 1992

Thông báo tuyển dụng 2016

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Mạng máy tính

Đăng ngày:22/9/2016 Lượt xem: 1631

Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2016

Kết quả tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp 2016

Đăng ngày:5/10/2016 Lượt xem: 1533

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VN

Đăng ngày:11/10/2016 Lượt xem: 1653

BÁO CÁO CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên năm học 2016 - 2017

Đăng ngày:1/11/2016 Lượt xem: 1679

PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC LÀM SV

Đăng ngày:19/1/2017 Lượt xem: 1417

Thông tư 36/2014-TTLT. Quy định mã số và chức danh nghề nghiệp

Thông tư 36/2014-TTLT. Quy định mã số và chức danh nghề nghiệp

Đăng ngày:9/6/2017 Lượt xem: 1478

Thông tư 47/2014-BGD&ĐT Quy định nhiệm vụ của Giảng viên

Thông tư 47/2014-BGD&ĐT Quy định nhiệm vụ của Giảng viên

Đăng ngày:9/6/2017 Lượt xem: 1647

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:6966799
Đang online:80

Video

Liên kết