Ban Chấp hành Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
[ Ngày đăng: 02/06/2015 10:11:29, lượt xem: 805 ]

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Ban chấp hành Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng ủy đã kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐSP nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các chức danh của Đảng ủy.

 1. Đảng ủy hiện nay: 

  * BAN THƯỜNG VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

PHAN CHÍ THÀNH

Quyền Bí thư Đảng ủy

2

TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG

Uỷ viên BTV

3

NGUYỄN TRƯƠNG TRƯỞNG

Uỷ viên BTV

 * ỦY BAN KIỂM TRA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

PHAN CHÍ THÀNH

Chủ nhiệm UBKT

2

TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG

Phó Chủ nhiệm UBKT

3

NGUYỄN HỮU BÚT

Uỷ viên

 * BAN CHẤP HÀNH 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

PHAN CHÍ THÀNH

Quyền Bí thư Đảng ủy

2

TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG

UV Ban Thường vụ

3

NGUYỄN TRƯƠNG TRƯỞNG

UV Ban Thường vụ

4

LƯƠNG THỊ TỐ UYÊN

UVBCH

5

LÊ QUỐC HẢI

UVBCH

6

HỒ TÙNG VĨNH

UVBCH

7

ĐOÀN QUỐC KHOA

UVBCH

8

DƯƠNG THỊ MỸ LỆ

UVBCH

9

NGUYỄN THANH LONG

UVBCH

  

2. Đảng ủy đầu nhiệm kỳ Đại hội: 

* BAN THƯỜNG VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

LÊ THỊ HƯƠNG

Bí thư Đảng ủy

2

PHAN CHÍ THÀNH

Phó Bí thư Đảng ủy

3

NGUYỄN TRƯƠNG TRƯỞNG

Uỷ viên

 * ỦY BAN KIỂM TRA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

PHAN CHÍ THÀNH

Chủ nhiệm UBKT

2

TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG

Phó Chủ nhiệm UBKT

3

NGUYỄN HỮU BÚT

Uỷ viên

 * BAN CHẤP HÀNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

LÊ THỊ HƯƠNG

Bí thư Đảng ủy

2

PHAN CHÍ THÀNH

Phó Bí thư Đảng ủy

3

NGUYỄN TRƯƠNG TRƯỞNG

UVBTV

4

LƯƠNG THỊ TỐ UYÊN

UVBCH

5

TRƯƠNG ĐÌNH THĂNG

UVBCH

6

HỒ TÙNG VĨNH

UVBCH

7

ĐOÀN QUỐC KHOA

UVBCH

8

DƯƠNG THỊ MỸ LỆ

UVBCH

9

NGUYỄN THANH LONG

UVBCH

 

HÌNH ẢNH CHIA TAY BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 

 

Tin, ảnh: Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị (PCT)

 

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:4511018
Đang online:74

Video

Liên kết