Đoàn trường Tổ chức thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI.
[ Ngày đăng: 28/05/2018 23:52:29, lượt xem: 1797 ]

Ngày 25/5/2018, Ban Thường vụ Đoàn trường CĐSP Quảng Trị tổ chức thi tìm hiệu nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022 qua cổng thông tin đại hội http://daihoi11.com.

 

Hội thi đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Với sự tích cực vào cuộc của Ban chấp hành đoàn trường, Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc, vận động đoàn viên thanh niên sử dụng tất cả các phương tiện để có thể truy cập vào trang thi trực tuyến của trung ương đoàn http://daihoi11.com để tham dự thi. Xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên của nhà trường; góp phần tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, có tri thức, hoài bão và khát vọng vươn lên; từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống;

Đoàn viên thanh niên đang thực hiện bài thi của mình qua trang  http://daihoi11.com

Với 20 câu hỏi mỗi lượt, để có thể nắm bắt nhiều hơn thông tin về nghị quyết đại hội, BCH Đoàn trường khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia thi nhiều lần, nên thi thử nhiều lần trước khi thi chính thức. Bên cạnh sử dụng các phương tiện cá nhân, Đoàn trường đã thường xuyên mở các phòng máy thực hành của nhà trường, cử người trực để Đoàn viên có thể đến dự thi theo đúng kế hoạch, phấn đấu đến ngày 31/5/2018 có 100% đoàn viên thanh niên của Đoàn trường được tham gia thi trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

 BCH Đoàn trường

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7405579
Đang online:226

Video

Liên kết