Chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học” năm học 2016 - 2017 Khoa Xã hội -trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 17/10/2016 22:38:39, lượt xem: 437 ]

Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp để tổ chức dạy học. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi giáo viên với kinh nghiệm riêng của mình cần xác định những phương hướng riêng để cải tiến phương pháp dạy học và kinh nghiệm của cá nhân.

            Sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá đặt ra những yêu cầu mới đối với người lao động, do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực. Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chú trọng việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Đó cũng là những xu hướng quốc tế trong cải cách PPDH ở trường học hiện nay.

Nhằm giúp cho giáo viên trong toàn khoa có cơ hội được trao đổi, tìm hiểu về quá trình đổi mới PPDH hiện nay ở các cấp học.

Vào sáng thứ 2 ngày 17/10/2016 khoa Xã hội trường CĐSP Quảng Trị tổ chức: Chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học”. Từ đó, có định hướng vào giảng dạy đem lại hiệu quả cao nhất.

                                                                                                           Lê Anh Phi

Một số hình ảnh hoạt động:

 

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:4676459
Đang online:49

Video

Liên kết