KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 CỦA CÁC LỚP CĐSP K18,K19
[ Ngày đăng: 14/01/2016 09:06:06, lượt xem: 594 ]

 

1. Lớp CĐSP Địa – Sử K18: 27 SV

* Về học tập

- Loại Khá:                  08 SV             chiếm               29,63%

- Loại TB:                    10 SV             chiếm               37,04%

- Loại Yếu:                  09 SV             chiếm                33,33%

* Về rèn luyện

- Loại Xuất sắc:          03 SV             chiếm               11,11%

- Loại Tốt:                   13 SV             chiếm               48,15%

- Loại Khá:                  08 SV             chiếm               29,63%

- Loại TB Khá:            02 SV             chiếm                 7,41%

- Chưa xét:                   01 SV             chiếm                 3,70%

(Nguyễn Phương Nhi – Lý do: bị ốm chưa thi 03 học phần)

2. Lớp CĐSP Văn – GDCD K19: 28 SV

* Về học tập

- Loại Khá:                  10 SV             chiếm                35,71%

- Loại TB:                    10 SV             chiếm                35,71%

- Yếu:                           08 SV             chiếm               28,57%

* Về rèn luyện

- Loại XS:                    02 SV             chiếm                  7,14%

- Loại Tốt:                   17 SV             chiếm                60,71%

- Loại Khá:                  06 SV             chiếm                21,43%

- Loại TB Khá:            01 SV             chiếm                  3,57%

- Loại TB:                    02 SV             chiếm                  7,14%

(Mai Văn Quý-Vi phạm quy chế thi; Phạm Thị Yến Nhi – Chưa nộp tiền BH, không nộp bài tuần sinh hoạt công dân)

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:4676429
Đang online:37

Video

Liên kết