Chức năng, nhiệm vụ
[ Ngày đăng: 01/01/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 4642 ]

 I. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc định hướng, phát triển công tác đào tạo của Trường. Tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy, học tập các hệ và loại hình đào tạo theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Trường.
II. Nhiệm vụ
     - Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển của Trường về đào tạo.
     - Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo của các khác Khoa, Tổ chuyên môn.
     - Chủ trì phối hợp các Khoa, Tổ chuyên môn xây dựng và phát triển các ngành và chuyên ngành đào tạo mới, cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy – học tập, đề cương học phần, tài liệu học tập, ...
     - Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo.
     - Chủ trì phối hợp với các đơn vị đề xuất chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh đối với các hệ đào tạo.
     - Phối hợp tổ chức tiếp nhận, quản lý và bố trí sắp xếp HSSV, học viên trúng tuyển.
     - Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, lập thời khóa biểu và lịch thi của các hệ đào tạo theo học kỳ, năm học. Phối hợp với các Khoa, Tổ chuyên môn phân công giảng viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo.
      - Phối hợp với Phòng TT-PC-KĐCL và phòng TCCT-CTSV tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy và học tập.
     - Quản lý phôi bằng, chứng chỉ và chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm thủ tục cấp văn bằng, chứng chỉ các hệ đào tạo của Trường. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng, chứng chỉ của HSSV thuộc Phòng quản lý khi có yêu cầu.
     - Quản lý, lưu trữ bài và điểm thi tuyển sinh, tốt nghiệp, lưu trữ điểm thi học phần. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thống kê phục vụ công tác quản lý đào tạo của Trường.
     - Thẩm định và xác nhận số giờ giảng dạy của giảng viên.
     - Đề xuất trình Hiệu trưởng: xét chuyển trường, xét lên lớp, dừng học, tiếp tục học, thôi học cho sinh viên/học sinh các hệ đào tạo; xét cảnh báo học tập đối với sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
- Quản trị và phát triển phần mềm Quản lý đào tạo của Trường.
- Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
III. Quyền hạn
- Cấp phát bản sao văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm cho người học.
- Đề nghị Hiệu trưởng bố trí GV thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo quy định. 

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7558290
Đang online:96

Video

Liên kết