TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG KẾT QUẢ THPT
Năm tuyển sinh
Đợt tuyển sinh:
Số báo danh: STT:
Chứng minh nhân dân:
Họ và tên:
Ngày sinh: Giới tính:
ĐTƯT: KVƯT:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hộ khẩu TT Trường THPT:
  ĐTBCN lớp 12: Xếp loại học lực CN lớp 12: Xếp loại rèn luyện CN lớp 12:
 
 
Ngành xét tuyển:
Tổ hợp môn:
 
 
 
 
Mã xác nhận:
 
 

LIÊN HỆ