CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 - 2028
[ Ngày đăng: 28/03/2018 10:18:10, lượt xem: 1735 ]

  

TT

Họ tên

Học vị

Chức vụ

1

Lê Anh Phi

Thạc sĩ

Chủ tịch

2

Nguyễn Huy Tuyến

Tiến sĩ

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Thạc sĩ UV BCH, Trưởng ban Nữ công

4

Nguyễn Thị Thanh

Thạc sĩ UV BCH
5

Nguyễn Văn Thẩm

Thạc sĩ UV BCH
6

Nguyễn Văn Diện

Thạc sĩ UV BCH
7

Lê Thị Hiền Hòa

Thạc sĩ UV BCH

 

     

 

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7405918
Đang online:350

Video

Liên kết