NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ TRONG THÁNG 4/2018
[ Ngày đăng: 04/05/2018 07:52:21, lượt xem: 289 ]

                                                                Lương Thị Tố Uyên

                                                           Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị

          Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị năm học 2017-2018, trong tháng 4 vừa qua, Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện nhiều hoạt động nổi bật. Trong đó có những hoạt động trọng tâm của năm học

1. Một số chi bộ tổ chức Diễn đàn:Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ” và “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

- Chi bộ tổng hợp II: tổ chức vào ngày 24/4/2018 ( Chủ đề của năm 2018)

- Chi bộ tổng hợp III: tổ chức vào ngày 26/4/2018 ( Chủ đề của năm 2017)

- Chi bộ tổng hợp IV: tổ chức vào ngày 26/4/2018 ( Chủ đề của năm 2018)

2. Các Chi bộ đã làm tốt công tác phát triển Đảng. Đây là hoạt động trọng tâm của Đảng bộ, các Chi bộ trong năm học 2017-2018.

- Chi bộ Tổng hợp I: Xét đề nghị cho làm lý lịch và hoàn thành việc thẩm tra lý lịch cho 05 quần chúng ( trong đó có 03 quần chúng là sinh viên). Đề nghị Đảng ủy xét kết nạp trong đợt tới.

-  Chi bộ Tổng hợp II: Xét đề nghị cho làm lý lịch và hoàn thành việc thẩm tra lý lịch cho 02 quần chúng ( trong đó có 01 quần chúng là sinh viên). Đề nghị Đảng ủy xét kết nạp trong đợt tới.

- Chi bộ Tổng hợp IV: Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng vào ngày 26/4/2018

          Ảnh 1: Chi bộ tổng hợp IV tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

3. Các Chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ theo đúng thời gian quy định

Trong sinh hoạt thường kỳ tháng 4, các Chi bộ đã lồng ghép nhiều nội dung quan trọng theo hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng theo sự chỉ đạo của cấp trên

4. Đảng ủy tổ chức cuộc họp tháng 4 với nhiều nội dung quan trong, thiết thực

Đảng ủy đã bàn bạc và đi đến thống nhất một sô nội dung quan trọng về công tác chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ, công tác phát triển Đảng…

Đảng ủy cũng đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch tháng 5/2018. Đây là tháng có nhiều hoạt động quan trọng của nhà trường để chuẩn bị kết thức năm học.

5. Một số công việc quan trọng tháng 5/2018

- Chỉ đạo việc tổ chức Lễ chào cờ tháng 5 và hoạt động Kỷ niệm ngày 19/5

- Các Chi bộ hoàn thành việc tổ chưc Diễn đàn “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

- Các Chi bộ ra soát lại quy trình trong công tác phát triển Đảng; nắm tình hình đối với những quần chúng chưa hoàn thành việc khai lý lịch xin vào Đảng; chỉ đạo một số Chi bộ hoàn thành việc thẩm tra lý lịch cho các quần chúng đã hoàn thành hồ sơ.

 - Chỉ đạo một số hoạt động quan trọng cuối năm như: hoàn thành đề tài NCKH, hoàn thành thi kết thúc học phần học kỳ II; chuẩn bị triển khai công tác coi thi tốt nghiệp THPT…

Đông Hà, tháng 4/2018

 

                                                        

 

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:4388820
Đang online:56

Video

Liên kết