TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TUYỂN SINH DU HỌC THÁI LAN

MẪU ĐƠN TUYỂN SINH DU HỌC THÁI LAN NĂM HỌC 2019-2020!

MẪU ĐƠN TUYỂN SINH DU HỌC THÁI LAN NĂM HỌC 2019-2020!

Để biết thêm chi tiết, xin xem thông tin trên website: www.qtttc.edu.vn hoặc liên hệ Phòng Khoa học Công Nghệ - Hợp tác quốc tế; điện thoại: (0233) 3581199 hoặc 0947475567; địa chỉ: Phòng 104 nhà C, Trường CĐSP Quảng Trị, Km3, Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị. Tải mẫu đơn hồ sơ đăng ký tại đây!

LIÊN HỆ