DS học viên tốt nghiệp CC Ư.D CNTT cơ bản khóa 07/01/2020
[ Ngày đăng: 23/03/2020 16:12:13, lượt xem: 1294 ]

DS học viên tốt nghiệp Ư.D CNTT cơ bản khóa 07/01/2020

 

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP
KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - KHÓA NGÀY 07/01/2020
(Kèm theo Quyết định số số 45/QĐ-CĐSP ngày 13/01/2020của Hiệu trưởng Trường CĐSP Quảng Trị)
             
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Xếp loại
1 Lê Thị Ngọc Ánh 18/8/1999 Nữ Hướng Hóa, Quảng Trị Đạt
2 Lê Thị Mai Chi 07/8/1998 Nữ Cam Lộ, Quảng Trị Đạt
3 Lê Thị Lam Chung 27/3/1999 Nữ Triệu Phong, Quảng Trị Đạt
4 Nguyễn Trương Phương Giang 28/4/1999 Nữ Triệu Phong, Quảng Trị Đạt
5 Nguyễn Như Hoài 01/4/1999 Nữ Đông Hà, Quảng Trị Đạt
6 Hồ Thị Diệu  Hương 07/4/1997 Nữ Vĩnh Linh, Quảng Trị Đạt
7 Võ Thị Mến 27/01/1999 Nữ Triệu Phong, Quảng Trị Đạt
8 Nguyễn Thị Hoài My 02/5/1998 Nữ Triệu Phong, Quảng Trị Đạt
9 Nguyễn Thị Hoài Như 20/6/1999 Nữ Hải Lăng, Quảng Trị Đạt
10 Lê Thị Hồng Nhung 20/11/1999 Nữ Hướng Hóa, Quảng Trị Đạt
11 Nguyễn Văn Thỏa 20/11/1966 Nam Gio Linh, Quảng Trị Đạt
12 Phan Thị Mỹ Thương 20/01/1997 Nữ Đông Hà, Quảng Trị Đạt
13 Trần Thị Hoài  Thương 02/8/1997 Nữ Triệu Phong, Quảng Trị Đạt
14 Hoàng Thị Thùy Trang 26/6/1998 Nữ Vĩnh Linh, Quảng Trị Đạt
15 Trần Văn Tuấn 15/3/1998 Nam Vĩnh Linh, Quảng Trị Đạt
16 Lê Thị Tố  Uyên 26/02/1998 Nữ Triệu Phong, Quảng Trị Đạt
  Danh sách này gồm có 16 thí sinh.
       HIỆU TRƯỞNG

Đính kèm:
 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7392416
Đang online:131

Video

Liên kết