Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
[ Ngày đăng: 16/01/2008 12:19:54 SA, lượt xem: 8600 ]

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học

v  Địa chỉ: Phòng E102, dãy nhà E, Trường CĐSP Quảng Trị

v   Điện thoại: 053.3581.359

v   Email: Trungtam_nnth@qtttc.edu.vn

 

1.MỤC TIÊU

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là một bộ phận của Trường CĐSP Quảng Trị có chức năng tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình chính khóa cho sinh viên trong Trường và có khả năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ trình độ Ngoại ngữ tiếng Lào và tiếng Thái cấp Quốc gia và liên kết tổ chức học và thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (A1, A2, B1, B2). Góp phần thực hiện quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, của Trường CĐSP Quảng Trị về chuẩn đầu ra cho sinh viên.

2. CHỨC NĂNG:

·        Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và kiểm định chất lượng về ngoại ngữ, tin học cho sinh viên theo quy định về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường CĐSP Quảng Trị.

·        Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Trường CĐSP Quảng Trị và theo chuẩn quốc tế.

·        Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo qui định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

a. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:

- Chương trình ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Lào, Tiếng Thái Lan)

- Chương trình ứng dụng CNTT cơ bản và Nâng cao của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông,

- Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

b. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của Trường.

c. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.

d. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

e. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học  trong và ngoài Trường; nghiên cứu tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

f. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo qui định của pháp luật và của Trường.

 

 

 

 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7570287
Đang online:109

Video

Liên kết