Thông báo tuyển sinh lớp chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
[ Ngày đăng: 27/09/2016 08:44:43, lượt xem: 1559 ]

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

Số:      /TB-CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày   26  tháng  9   năm 2016

 

THÔNG BÁO

Mở các lớp kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS công lập và thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của liên bộ Thông tin Truyền thông và bộ GDĐT ban hành;

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường CĐSP Quảng Trị sẽ mở các khóa bồi dưỡng KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN theo Quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, như sau:

a.      Đối tượng tuyển sinh:

-      HSSV đã học qua học phần Tin học cơ bản (hoặc tương đương) có danh sách xác nhận điểm học phần của phòng Đào tạo (K19, K20).

-      Các đối tượng khác phải có chứng chỉ A tin học hoặc đã tốt nghiệp TCCN trở lên.

b.      Tổng số tiết học: 90 tiết ( 50 tiết lý thuyết + 40 tiết thực hành);

c.      Thời gian học 2 tháng, mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 3-4 tiết (học vào các buổi ngoài buổi học chính khóa hoặc buổi tối).

d.      Học phí, lệ phí thi và cấp chứng chỉ: Tạm thu 500.000 đ/hv (nộp 1 lần tại phòng thủ quỹ A104) trước ngày khai giảng.

e.      Khai giảng và học: Dự kiến từ 01/11/2016.

f.       Đăng ký học: Đăng ký từ ngày 26/9/2016

g.      Hồ sơ đăng ký học gồm:.

-      Đăng ký theo mẫu hồ sơ tại Trung tâm

-      1 bản photo CMND 2 mặt (không cần công chứng)

-      2 ảnh 3x4 cm chụp không quá 3 tháng

-      Hồ sơ chứng minh trình độ tin học theo đối tượng tuyển sinh

h.      Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm NN-TH - Phòng K101 trường CĐSP Quảng Trị.

Điện thoại liên hệ: 0915.741.357 (Cô Hương), 053.358.1359 (giờ hành chính)

Thông tin chi tiết xem tại:http://www.qtttc.edu.vn

Đính kèm:
 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7391685
Đang online:168

Video

Liên kết