Công đoàn trường biểu dương gia đình Công đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020
[ Ngày đăng: 09/06/2021 16:28:07, lượt xem: 1330 ]

 Thực hiện kế hoạch số 07/KH-CĐVC ngày 30/3/2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị, Công đoàn trường đã tổ chức bình xét và ban hành quyết định số 37/QĐKT-CĐCS ngày 31/5/2021 để biểu dương, khen thưởng 12 gia đình cán bộ, viên chức, người lao động tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020.

BCH Công đoàn

Đính kèm:
 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7405902
Đang online:365

Video

Liên kết