DANH SÁCH TỐT NGHIỆP KỲ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN - KHÓA NGÀY 01/02/2018
[ Ngày đăng: 21/03/2018 14:11:05, lượt xem: 1381 ]

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

 
 

1

Cà làng

A Ríp

20/5/1994

Nữ

Đakrông - Quảng Trị

 

2

Cao Thị Ngọc

Ánh

02/9/1997

Nữ

Triệu Phong - Quảng Trị

 

3

Hồ Thị

Diệp

22/5/1996

Nữ

Đakrông - QTrị

 

4

Phạm Thị

Duyên

15/1/1997

Nữ

Đông Hà - Quảng Trị

 

5

Hoàng Thị

01/4/1988

Nữ

Vĩnh Linh - Quảng Trị

 

6

Võ Thị Thu

Hồng

02/8/1996

Nữ

Gio Linh - Quảng Trị

 

7

Lê Thị

Huyền

01/7/1996

Nữ

Triệu Phong - Quảng Trị

 

8

Hồ Thị

Kềnh

01/1/1995

Nữ

Hướng Hóa - Quảng Trị

 

9

Nguyễn Hoàng Xuân

Linh

30/8/1996

Nữ

Bệnh viện KV Triệu Hải, Quảng Trị

 

10

Nguyễn Thị

Nga

01/02/1996

Nữ

Cam Lộ - Quảng Trị

 

11

Trần Thị Thu

Ngân

04/10/1997

Nữ

Triệu Phong - Quảng Trị

 

12

Hoàng Thị Như

Ngọc

25/6/1997

Nữ

Cam Lộ - Quảng Trị

 

13

Hồ Thị

Thăn

29/5/1988

Nữ

Đakrông - Quảng Trị

 

14

Hồ Thị

Thành

16/6/1996

Nữ

Đakrông - Quảng Trị

 

15

Hoàng Thị Hoài

Thu

20/6/1997

Nữ

Hướng Hóa - Quảng Trị

 

16

Trần Thị

Thương

15/9/1997

Nữ

Gio Linh - Quảng Trị

 

17

Cao Thị Thu

Trang

17/7/1985

Nữ

Vĩnh Linh - Quảng Trị

 

18

Nguyễn Huy

Tuyến

22/11/1978

Nam

Hà Trung, Thanh Hóa

 

 

 

 

Đính kèm:
 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7391551
Đang online:68

Video

Liên kết