DANH SÁCH TỐT NGHIỆP KỲ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG LÀO, TRÌNH ĐỘ A - KHÓA NGÀY 04/11/2017
[ Ngày đăng: 21/03/2018 14:06:46, lượt xem: 1535 ]

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm TB

Xếp loại

 
 

1

Đỗ Trung

Đức

20/8/1989

Triệu Phong, Quảng Trị

7.8

Khá

 

2

Trần Đức

Dương

10/2/1979

Quỳnh Lưu, Nghệ An

8.0

Giỏi

 

3

Hoàng Lê

Duy

13/5/1984

TP. Huế, Thừa Thiên Huế

8.0

Giỏi

 

4

Ngô Thị Thu

01/6/1971

Vĩnh Linh, Quảng Trị

8.0

Giỏi

 

5

Phạm Thị Thu

06/8/1980

Liên Chiểu, Đà Nẵng

7.5

Khá

 

6

Trần Việt

Hoàng

13/4/1979

Vĩnh Linh, Quảng Trị

9.0

Giỏi

 

7

Nguyễn Phương

Hoạt

13/6/1980

Gio Linh, Quảng Trị

8.8

Giỏi

 

8

Trần Trọng

Huân

07/6/1972

Vĩnh Linh, Quảng Trị

7.5

Khá

 

9

Lê Thị Thanh

Huyền

12/5/1989

Cam Lộ, Quảng Trị

8.0

Giỏi

 

10

Lê Thị Thanh

Lan

15/11/1980

Triệu Phong, Quảng Trị

8.5

Giỏi

 

11

Dương Thị Mỹ

Lệ

09/2/1974

Đồng Hới, Quảng Bình

9.3

Giỏi

 

12

Mai Diệu

Linh

02/5/1985

Gio Linh, Quảng Trị

9.0

Giỏi

 

13

Nguyễn Thị

Na

02/10/1989

Gio Linh, Quảng Trị

9.0

Giỏi

 

14

Phạm Thị Hằng

Nga

22/01/1989

Đông Hà, Quảng Trị

9.0

Giỏi

 

15

Nguyễn Văn

Ngà

20/3/1985

Cam Lộ, Quảng Trị

7.5

Khá

 

16

Trương Tuấn

Thành

04/02/1981

Gio Linh, Quảng Trị

7.0

Khá

 

17

Nguyễn Song

Thao

21/8/1991

Hướng Hóa, Quảng Trị

7.0

Khá

 

18

Hoàng Kim

Thỉnh

11/3/1963

Đông Hà, Quảng Trị

7.0

Khá

 

19

Lê Quang

Thuận

19/11/1979

Hải Lăng, Quảng Trị

7.0

Khá

 

20

Nguyễn Thị Bích

Thủy

27/3/1978

Vĩnh Linh, Quảng Trị

8.0

Giỏi

 

21

Lê Thị Thu

Trang

8/9/1984

Bệnh viện TW Huế

8.8

Giỏi

 

22

Nguyễn Thị Huyền

Trang

23/11/1989

Hải Lăng, Quảng Trị

8.0

Giỏi

 

23

Võ Thị

Trang

19/6/1986

Hải Lăng, Quảng Trị

9.0

Giỏi

 

24

Trần Thiên

29/8/1980

TX Quảng Trị, Quảng Trị

8.0

Giỏi

 

25

Nguyễn Anh

Tuấn

20/4/1974

Vĩnh Linh, Quảng Trị

7.0

Khá

 

26

Nguyễn Ngọc

Tuấn

15/1/1985

Đông Hà, Quảng Trị

8.0

Giỏi

 

27

Nguyễn Việt

Tuấn

30/10/1989

Đông Hà, Quảng Trị

8.0

Giỏi

 

28

Hoàng

Yến

21/9/1991

Đông Hà, Quảng Trị

8.5

Giỏi

 

Đính kèm:
 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7391688
Đang online:169

Video

Liên kết