DANH SÁCH TỐT NGHIỆP KỲ KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG LÀO, TRÌNH ĐỘ A - KHÓA NGÀY 22/12/2017
[ Ngày đăng: 20/03/2018 14:33:17, lượt xem: 1318 ]

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Điểm TB

Xếp loại

1

Kô Kăn Hải

Âu

6/11/1977

Hướng Hóa - Quảng Trị

8.0

Giỏi

2

Nguyễn Thanh

Châu

25/01/1981

Xuân Lộc - Đồng Nai

7.5

Khá

3

Nguyễn Tấn

Công

28/11/1980

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.5

Khá

4

Hồ A

Dần

17/04/1987

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.0

Khá

5

Hồ Văn

Đét

06/03/1993

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.5

Khá

6

Nguyễn Xuân

Dũng

17/07/1981

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.8

Khá

7

Hồ Thị

Hêng

05/08/1982

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.5

Khá

8

Hồ Thanh

Hiền

01/05/1985

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.5

Khá

9

Lê Thị

Hội

24/12/1971

Đakrông - Quảng Trị

8.0

Giỏi

10

Hồ Thị Thu

Huyền

21/07/1988

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.5

Khá

11

Nguyễn

Khánh

25/01/1974

Hải Lăng - Quảng Trị

7.5

Khá

12

Hồ Văn

Khươi

03/04/1986

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.3

Khá

13

Nguyễn Thị

Lài

15/05/1981

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.5

Khá

14

Nguyễn Thị Trà

My

28/08/1994

Triệu Phong - Quảng Trị

7.5

Khá

15

Võ Trần

Nhân

25/01/1982

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.8

Khá

16

Hồ Văn

Pầng

01/05/1976

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.5

Khá

17

Nguyễn

Phúc

14/01/1976

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.5

Khá

18

Lê Đình

Tấn

20/08/1970

Triệu Phong - Quảng Trị

7.5

Khá

19

Hồ Đình

Tào

10/10/1964

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.0

Khá

20

Nguyễn Đăng

Thái

27/03/1978

Hướng Hóa - Quảng Trị

8.0

Giỏi

21

Nguyễn Đình

Thái

06/10/1967

TP Huế - Thừa Thiên Huế

7.5

Khá

22

Nguyễn Hữu

Thâm

25/05/1970

Vĩnh Linh - Quảng Trị

7.5

Khá

23

Hồ Văn

Thăng

27/02/1988

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.8

Khá

24

Nguyễn

Thanh

10/10/1970

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.5

Khá

25

Hồ Văn

Thay

16/09/1981

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.5

Khá

26

Lê Thị Mỹ

Tiến

01/04/1975

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.8

Khá

27

Hồ Văn

Toàn

05/07/1971

Quảng Trị

7.5

Khá

28

Nguyễn Viết

Toàn

08/03/1993

Hướng Hóa - Quảng Trị

7.5

Khá

29

Hồ Quốc

Trung

05/06/1973

Đà Nẵng

7.8

Khá

30

Nguyễn Quốc

Tuấn

26/4/1983

Vĩnh Linh - Quảng Trị

7.8

Khá

31

Hồ Thúy

Vinh

07/10/1981

Hướng Hóa - Quảng Trị

8.0

Giỏi

Đính kèm:
 

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:7391649
Đang online:161

Video

Liên kết