Hình ảnh chào mừng Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đăng ngày:25/5/2015 Lượt xem: 1027

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Trong hai ngày 28 - 29/5/2015, Đảng bộ Trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) tổ chức đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đăng ngày:25/5/2015 Lượt xem: 882

Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 - Đại hội của niềm tin và hy vọng

Đăng ngày:26/5/2015 Lượt xem: 729

Chi bộ với việc giáo dục lý tưởng cho học sinh, sinh viên

Đăng ngày:27/5/2015 Lượt xem: 628

Ban Chấp hành Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đăng ngày:2/6/2015 Lượt xem: 820

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 22/7/2015, Đảng bộ thành phố Đông Hà (Quảng Trị) long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự có các đồng chí: Lê Hữu Phúc, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thườn...

Đăng ngày:27/7/2015 Lượt xem: 1844

Quy trình xét kết nạp Đảng

Quy trình xét kết nạp Đảng viên và xét công nhận Đảng viên chính thức tại trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Đăng ngày:18/11/2015 Lượt xem: 48514

Hướng dẫn khai lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ)

Đăng ngày:5/1/2016 Lượt xem: 23662

Quy trình chuyển sinh hoạt đảng

Đăng ngày:6/1/2016 Lượt xem: 50910

Mẫu 1-KND: Đơn xin vào Đảng

Đăng ngày:7/1/2016 Lượt xem: 1460

Mẫu 4-KNĐ: Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Đăng ngày:7/1/2016 Lượt xem: 3785

Mẫu 3-KNĐ: Giấy giới thiệu người vào Đảng

Đăng ngày:7/1/2016 Lượt xem: 2888

Mẫu 4A-KNĐ: Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

Đăng ngày:7/1/2016 Lượt xem: 7515

Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Đăng ngày:7/1/2016 Lượt xem: 25828

Mẫu 5.1-KNĐ: Ý kiến nhận xét của chi bộ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Đăng ngày:7/1/2016 Lượt xem: 64423

Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Đảng uỷ

Đăng ngày:7/1/2016 Lượt xem: 1738

MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG TRONG PHONG TRÀO “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

Đăng ngày:15/1/2016 Lượt xem: 553

Mẫu 6-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ

Đăng ngày:26/2/2016 Lượt xem: 5975

Hướng dẫn xét công nhận cảm tình Đảng và kết nạp Đảng đối với cán bộ, viên chức

Đăng ngày:31/3/2016 Lượt xem: 27836

Hướng dẫn xét công nhận Cảm tình Đảng và kết nạp Đảng viên đối với HS-SV

Đăng ngày:31/3/2016 Lượt xem: 6117

Mẫu cảm tình Đảng

Các mẫu sử dụng trong xét cảm tình Đảng.

Đăng ngày:31/3/2016 Lượt xem: 872

Hướng dẫn khai phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV)

Đăng ngày:26/4/2016 Lượt xem: 51915

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUANG TRỊ TỔ CHỨC TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Đăng ngày:19/5/2016 Lượt xem: 738

Mẫu 10-KNĐ: Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Đăng ngày:1/6/2016 Lượt xem: 3630

Mẫu 11-KNĐ: Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ

Đăng ngày:1/6/2016 Lượt xem: 8096

Mẫu 12-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Đăng ngày:1/6/2016 Lượt xem: 20695

Mẫu 12.1-KNĐ: Ý kiến nhận xét của chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Đăng ngày:1/6/2016 Lượt xem: 47549

Mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ

Đăng ngày:1/6/2016 Lượt xem: 4269

Mẫu 15-KNĐ: Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của đảng uỷ cơ sở

Đăng ngày:1/6/2016 Lượt xem: 5197

Nghị quyết 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

Đăng ngày:20/2/2017 Lượt xem: 325

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-ĐUCĐSP ngày 12/12/2016 về “Tổ chức đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020” của Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị,

Đăng ngày:7/6/2017 Lượt xem: 518

Đề cương gợi ý một số nội dung chính thi viết cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”

Đăng ngày:21/7/2017 Lượt xem: 450

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII - NQ số 10, 11, 12

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII - NQ số 10, 11, 12

Đăng ngày:30/8/2017 Lượt xem: 452

Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết TW5 - Khóa XII

Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết TW5 - Khóa XII

Đăng ngày:6/9/2017 Lượt xem: 503

Quyết định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Đăng ngày:4/1/2018 Lượt xem: 211

Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Đăng ngày:4/1/2018 Lượt xem: 237

Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Đăng ngày:4/1/2018 Lượt xem: 247

Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc ​và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới

Đăng ngày:8/1/2018 Lượt xem: 217

Nghị quyết số 21-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu BCHTW Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

Đăng ngày:8/1/2018 Lượt xem: 226

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW 7- KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Đăng ngày:3/4/2018 Lượt xem: 308

Hướng dẫn kỹ thuật thể thức trình bày văn bản Đảng

Hướng dẫn kỹ thuật thể thức trình bày văn bản Đảng (HD 36/VPTW/2018)

Đăng ngày:17/4/2018 Lượt xem: 389

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ TRONG THÁNG 4/2018

Đăng ngày:4/5/2018 Lượt xem: 355

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ - NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CUỐI NĂM HỌC.

Đăng ngày:4/6/2018 Lượt xem: 290

Đảng bộ: Kế hoạch học tập Nghị quyết TW 7 khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị và Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà về Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường...

Đăng ngày:20/8/2018 Lượt xem: 222

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW 7- KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Đăng ngày:7/9/2018 Lượt xem: 333

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ - QUÝ 3/2018

Quý 3 hàng năm là khoảng thời gian khá đặc biệt của Đảng bộ nhà trường; cùng lúc, các đơn vị tiến hành nhiều hoạt động để chuẩn bị bước vào năm học mới. Thực hiện theo chương trình và kế hoạch của Đảng bộ năm 2018, Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong nh...

Đăng ngày:9/10/2018 Lượt xem: 260

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ TRONG QUÝ IV NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị năm học 2018-2019, trong quý IV năm 2018, Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện nhiều hoạt động nổi bật. Trong đó có những hoạt động trọng tâm của năm học

Đăng ngày:11/1/2019 Lượt xem: 242

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM - NĂM 2019

Đăng ngày:8/4/2019 Lượt xem: 277

ĐẢNG BỘ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI CẦU LÔNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 – 2025

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG GIẢI CẦU LÔNG TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ VIÊN CHỨC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Đăng ngày:27/11/2019 Lượt xem: 110

ĐẠI HỘI ĐIỂM - CHI BỘ TỔNG HỢP III NHIỆM KỲ 2020 - 2022 ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

Đăng ngày:11/3/2020 Lượt xem: 103

Tin nổi bật

Hình Ảnh

Thống kê

Lượt truy cập:4548713
Đang online:99

Video

Liên kết