CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ngày:2/10/2023 Lượt xem: 72

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

Đăng ngày:7/7/2023 Lượt xem: 208

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 (Biểu mẫu 21)

Đăng ngày:29/9/2022 Lượt xem: 346

Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Đăng ngày:24/1/2022 Lượt xem: 387

Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của trường Phổ thông Liên cấp CĐSP Quảng Trị

Đăng ngày:24/1/2022 Lượt xem: 285

Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Đăng ngày:13/10/2021 Lượt xem: 514

THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2020-2021

Đăng ngày:8/10/2021 Lượt xem: 437

QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐP CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

Đăng ngày:1/2/2021 Lượt xem: 533

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

Đăng ngày:5/10/2020 Lượt xem: 488

QĐ V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Trường CĐSPQT

Đăng ngày:17/1/2020 Lượt xem: 685

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019

Đăng ngày:28/1/2019 Lượt xem: 910

Trường CĐSP Quảng Trị công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018.

Trường CĐSP Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 33/QĐ-CĐSP công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

Đăng ngày:24/1/2018 Lượt xem: 809

Báo cáo công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2016

Đăng ngày:18/10/2017 Lượt xem: 718

Báo cáo kết quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2016

Trường CĐSP Quảng Trị công khai Báo cáo kết quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2016. Chi tiết xin mời xem file đính kèm.

Đăng ngày:22/1/2017 Lượt xem: 932

Công khai dự toán ngân sách năm 2017

Dự toán ngân sách Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị năm 2017

Đăng ngày:20/1/2017 Lượt xem: 776

Báo cáo Công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

Đăng ngày:26/10/2016 Lượt xem: 928

Công khai dự toán ngân sách 2016

Đăng ngày:27/4/2016 Lượt xem: 1125

Báo cáo Công khai dự toán tài chính năm 2014

Xin vui lòng xem chi tiết ở các tệp đính kèm

Đăng ngày:8/2/2014 Lượt xem: 1667

Báo cáo công khai Số liệu Quyết toán Ngân sách năm 2012

Xin vui long xem tệp đính kèm

Đăng ngày:12/10/2013 Lượt xem: 1707

Công khai dự toán ngân sách năm 2013

Công khai dự toán ngân sách năm 2013

Đăng ngày:7/3/2013 Lượt xem: 2125

Thu chi tài chính năm học 2010-2011

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2010 a. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học: - Học phí: 2.137.689.000,đ - Lệ phí thi: 146.020.500,đ b. Các nguồn thu khác của trường:

Đăng ngày:1/11/2011 Lượt xem: 2764

Thu chi tài chính năm học 2009-2010

a. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học: - Học phí: 1.566.955.000,đ - Lệ phí thi: 207.784.000,đ b. Các nguồn thu khác của trường: - Thu từ hợp đồng liên kết đào tạo: 156.130.000,đ - Các hoạt động khác (nội trú+Bếp ăn+ nhà xe): 569.594.086,đ - Thu từ các hoạt độ...

Đăng ngày:2/3/2010 Lượt xem: 2765

CÔNG KHAI THU CHI TÀ...

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CH...

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG G...