Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường CĐSP Quảng Trị

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác tạo nguồn nhân sự cho các chức danh lãnh đạo cán bộ quản lý, phát  hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp...

Đăng ngày:29/12/2012 Lượt xem: 4126

Qui chế quản lí học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú

Qui chế quản lí học sinh, sinh viên nội trú Ban hành theo Quyết định số 2137/GDĐT ngày 28/6/1997 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 41/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qui chế quản lí học sinh, sinh viên ngoại trú Ban hành kèm theo Quyết định số 43/200...

Đăng ngày:21/12/2009 Lượt xem: 3984

Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên

Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng ngày:18/12/2009 Lượt xem: 4020

Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành theo số 14/2009/TT-BGDĐT

Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành theo số 14/2009/TT-BGDĐT, ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng ngày:18/12/2009 Lượt xem: 7691

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

DIỄN RA TỪ NGÀY 28 ĐẾN 29 THÁNG 5 NĂM 2015

Đăng ngày:7/3/2005 Lượt xem: 4070

Hình ảnh chào mừng Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đăng ngày:1/9/2005 Lượt xem: 4595

ĐÀO TẠO

TUYỂN SINH

TỔ CHỨC