NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI DỊCH VỤ GIÁM SÁT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG DỰA TRÊN ỨNG DỤNG NAGIOS

Nagios là một hệ thống dùng để giám sát một hệ thống mạng. Nagios thực hiện việc theo dõi và đưa ra các cảnh báo về trạng thái các host và các dịch vụ. Được xây dựng trên nền Linux và đã hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành tương tự Linux.

Đăng ngày:7/10/2016 Lượt xem: 1162

Khung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

1. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là gì?      Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSP ƯD) là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc can thiệp sư phạm và đánh giá ảnh hưởng của nó. Tác động hoặc can thiệp đó có thể là việc sử dụng phương pháp dạy học, sác...

Đăng ngày:8/9/2010 Lượt xem: 38044

Công tác nghiên cứu khoa học ở trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị - Nhìn lại và hướng tới

Cùng với đào tạo - bồi dưõng, nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong ba nhiệm vụ quan trọng của trường Cao đẳng, Đại học.

Đăng ngày:5/6/2006 Lượt xem: 9414

GIỚI THIỆU TỔ CHÍNH TRỊ - GDTC&QPAN

Tổ Chính trị - Giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh - Trường CĐSP Quảng Trị được thành lập năm 2002.

Đăng ngày:4/7/2005 Lượt xem: 3720

Thông tin Tổ Chính trị - GD Thể chất & QPAN

Đăng ngày:1/1/2005 Lượt xem: 1325

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC - ...

THÔNG TIN KHOA HỌC

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC ĐỐ...

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

HỘI THẢO - HỘI NGHỊ