Lịch thi học phần học kì 2, K13 (Điều chỉnh 16g30, 05/6/2009)

(Điều chỉnh 16g30, 05/6/2009) Ngày, giờ thi Môn thi TG-HT Thi Lớp thi Phòng thi 14h00 chiều thứ 2(01/06/2009) Hành chính nhà nước Viết CĐSP Địa-DGCD K13 E201 ...

Đăng ngày:1/6/2009 Lượt xem: 5094

Lịch thi học phần học kì 2, K11+K12, tuần 20/2009

Ngày, giờ thi Học phần thi TG-HT Thi Lớp thi Phòngthi 7h30 Sáng thứ 2(18/05/2009) Đổi mới P...

Đăng ngày:29/4/2009 Lượt xem: 3475

Lịch thi học phần học kì 2, K11+K12, tuần 19/2009

Ngày, giờ Học phần thi TG-HTThi Lớp thi Phòngthi 7h30 Sáng thứ 2(11/05/2009) Lịch sử Đảng CSVN Viết90 phút ...

Đăng ngày:29/4/2009 Lượt xem: 3121

Lịch thi học phần học kì 2, K11+K12, tuần 18/2009

Ngày, giờ thi Môn thi TG-HT Thi Lớp thi Phòng thi 7h30 Sáng thứ 2(04/05/2009) QLHCNN và QLG...

Đăng ngày:27/4/2009 Lượt xem: 3303

LỊCH HOẠT ĐỘNG

LỊCH THI HỌC KÌ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

VĂN BẢN MỚI

THÔNG BÁO

THÔNG TIN NỘI BỘ