THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM: PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN VÀ LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Dự án nghiên cứu do Đại học Glasgow chủ trì, cùng với sự hợp tác của năm trường đại học và cao đẳng Việt Nam và VNIES (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) đã nghiên cứu thực trạng việc thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt nam bắt đầu từ năm 2013.

Đăng ngày:4/4/2019 Lượt xem: 1603

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC - ...

THÔNG TIN KHOA HỌC

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC ĐỐ...

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

HỘI THẢO - HỘI NGHỊ