Quyết định cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên Cao đẳng chính quy khóa học 2021-2024

Đăng ngày:22/4/2024 Lượt xem: 4

Danh sách cấp văn bằng, chứng chỉ năm 2023

Đăng ngày:22/4/2024 Lượt xem: 12

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM, NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ngày:2/10/2023 Lượt xem: 98

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng ngày:29/9/2023 Lượt xem: 87

CÔNG KHAI THÔNG TINH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA SƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2022-2023

Đăng ngày:28/9/2023 Lượt xem: 87

THÔNG BÁO CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM, NĂM HỌC 2021-2022

Đăng ngày:3/10/2022 Lượt xem: 212

Công khai thông tin về cơ sở vật chất

Công khai thông tin về cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19)

Đăng ngày:29/9/2022 Lượt xem: 204

Danh sách cấp văn bằng, chứng chỉ năm 2022

Đăng ngày:21/9/2022 Lượt xem: 202

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM, NĂM HỌC 2020 - 2021

Đăng ngày:7/10/2021 Lượt xem: 414

Công khai thông tin về cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19)

Đăng ngày:29/9/2021 Lượt xem: 416

Danh sách cấp văn bằng chứng chỉ năm 2021

Đăng ngày:28/9/2021 Lượt xem: 377

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH CẤP ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2020-2021

Đăng ngày:27/9/2021 Lượt xem: 391

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM HỌC 2020-2021

Đăng ngày:27/9/2021 Lượt xem: 401

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHÁT NĂM HỌC 2019 - 2020

Đăng ngày:31/12/2020 Lượt xem: 693

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2020- 2021

Đăng ngày:14/12/2020 Lượt xem: 443

Danh sách cấp văn bằng chứng chỉ trong năm 2019

Đăng ngày:23/3/2020 Lượt xem: 543

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH, ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018.

Đăng ngày:4/12/2019 Lượt xem: 592

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

Đăng ngày:1/11/2019 Lượt xem: 573

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Đăng ngày:1/11/2019 Lượt xem: 645

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở Giáo dục đại học

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Biểu mẫu 20)

Đăng ngày:29/10/2019 Lượt xem: 760

Công khai thông tin Cơ sở vật chất của cơ sở Giáo dục đại học

Công khai thông tin cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19)

Đăng ngày:29/10/2019 Lượt xem: 720

Công khai thông tin Chất lượng Đào tạo của Cơ sở Giáo dục đại học

Công khai thông tin chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 18)

Đăng ngày:29/10/2019 Lượt xem: 777

Tổng hợp phân công giảng dạy năm 2018 - 2019

Đăng ngày:25/10/2019 Lượt xem: 462

Thời khóa biểu các lớp học kỳ 1, năm học 2019 -2020

Đăng ngày:25/10/2019 Lượt xem: 427

Danh sách cấp văn bằng, chứng chỉ năm 2020

Đăng ngày:23/10/2019 Lượt xem: 504

Danh sách cấp văng bằng - chứng chỉ năm 2018 -2019

Đăng ngày:25/3/2019 Lượt xem: 638

Chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng

Đăng ngày:14/1/2019 Lượt xem: 606

Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học (CN Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam)

Đăng ngày:14/1/2019 Lượt xem: 618

Công khai thông tin Chất lượng Đào tạo của Cơ sở Giáo dục đại học

Công khai thông tin chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 18)

Đăng ngày:25/10/2018 Lượt xem: 605

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở Giáo dục đại học

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Biểu mẫu 20)

Đăng ngày:25/10/2018 Lượt xem: 562

Công khai thông tin Cơ sở vật chất của cơ sở Giáo dục đại học

Công khai thông tin cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19)

Đăng ngày:25/10/2018 Lượt xem: 582

Danh sách cấp bằng các khoá, các lớp bồi dưỡng

Đăng ngày:23/10/2018 Lượt xem: 613

Chuẩn đầu ra các lớp K22

Đăng ngày:22/1/2018 Lượt xem: 638

Công khai cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017

Đăng ngày:27/10/2017 Lượt xem: 685

NỘI QUY

Nội quy sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường

Đăng ngày:1/11/2016 Lượt xem: 862

Danh sách giảng viên cơ hữu tính đến 31/12/2015

Đăng ngày:5/1/2016 Lượt xem: 1061

Thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của trường CĐSP Quảng Trị tại thời điểm 30/12/2013

Xin vui lòng xem các tệp đính kèm

Đăng ngày:30/3/2014 Lượt xem: 1519

Báo cáo công khai năm học 2011-2012

Báo cáo theo công văn số 7422/BGDĐT-KHTC ngày 4 tháng 11 năm 2011  của Bộ Giáo dục và Đào tạo: a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi ...

Đăng ngày:23/12/2011 Lượt xem: 3106

Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2009-2010

STT Nội dung Đơn vị tính Tổng số I Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng ha 10,6 II Số cơ sở đào tạo cơ sở 01 ...

Đăng ngày:2/3/2010 Lượt xem: 2602

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

(Tính đến ngày 31/10/2009) TT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo Ghi chú Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) ...

Đăng ngày:2/3/2010 Lượt xem: 2938

CÔNG KHAI THU CHI TÀ...

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CH...

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG G...