XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TÍCH CỰC: GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ.

Nâng cao và tôn trọng vị thế giáo viên là một trong những nội dung cần được chú trọng trong xây dựng văn hóa nhà trường tích cực.” là một trong những phát biểu thể hiện tâm huyết của một nhà làm công tác quản lý cơ sở thực tiễn của Tiến sĩ Trương Đình Thăng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quản...

Đăng ngày:17/10/2022 Lượt xem: 430

HOẠT ĐỘNG

VIẾT TIẾP TRUYỀN THỐ...

KỈ NIỆM MÁI TRƯỜNG