Thư mời tham gia Hội thảo khoa học

(Đăng kí tham gia trực tuyến tại đây) Thực hiện Chỉ thị của Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục & Đào tạo về “đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo”, tiến tới kỷ niệm 15 năm nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, Nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học về chủ đề: “...

Đăng ngày:27/12/2011 Lượt xem: 4221

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC - ...

THÔNG TIN KHOA HỌC

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC ĐỐ...

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

HỘI THẢO - HỘI NGHỊ