Ban Chấp hành Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị nhiệm kỳ 2010 - 2015
[ Ngày đăng: 18/04/2014 10:08:49 SA, lượt xem: 1211 ]

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

NHIỆM KỲ 2010 - 2015

ThS. TRƯƠNG HỮU ĐẲNG
Bí thư - Phó Hiệu trưởng
TS. LÊ THỊ HƯƠNG
Hiệu trưởng - Phó Bí thư

   

CN. NGUYỄN VĂN QUỐC
Trưởng phòng TCCT-CTSV
Uỷ viên BTV
CN. PHAN VĂN XUNG
Trưởng khoa Nhạc họa
Uỷ viên BCH 

 

ThS. PHAN THÚY LÂM
Trưởng khoa GD Tiểu học
Uỷ viên BCH 
ThS. BÙI THỊ CAM
Tổ trưởng Tổ CTGDTC-QPAN
Uỷ viên BCH  

 

CN. TRẦN THỊ KIM HẠNH
Trưởng phòng KH-TC
Uỷ viên BCH

ThS. LƯƠNG THỊ TỐ UYÊN
Trưởng khoa Xã hội
Uỷ viên BCH

ThS. PHAN CHÍ THÀNH
Bí thư Đoàn trường -
Tổ trưởng Tổ TB CNTT
Uỷ viên BCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí 

Nguồn tin: Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị (PCT)

---------------------------------------------------------------------------