CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025
[ Ngày đăng: 15/09/2022 10:55:35, lượt xem: 278 ]

                                                     Lương Thị Tố Uyên

                                                           Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị

     Thực hiện Kế hoạch số 36- KH/ĐUK ngày 30/3/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Kế hoạch số 87- KH/ĐUCĐSP ngày 01/4/2022 của Đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị về việc tổ chức đại hội các Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 24/6 đến 04/7/2022, BTV Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội 

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ 2022-2025, kiện toàn tổ chức, đổi mới nhân sự cấp ủy chi bộ đồng thời tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong toàn cơ quan nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đảng ủy trường CĐSP Quảng Trị đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

BTV Đảng ủy đã chỉ đạo một cách chặt chẽ, khoa học ngay từ khâu chuẩn bị của tất cả các Chi bộ. Đây là một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của Đại hội. Tại Đại hội,các đồng chí ủy viên BTV theo sự phân công đã có những phát biểu đánh giá sát với tình hình thực tế và định hướng phù hợp cho hoạt động trong nhiệm kỳ tới của các Chi bộ tùy theo đặc trung của các đơn vị. 

Căn cứ tình hình thực tế, các Chi bộ đã xây dựng Báo cáo chính trị một cách chặt chẽ. Những việc đã làm được, chưa làm được trong nhiệm kỳ qua được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan. Từ đó, Chi bộ đã rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích. Đồng thời phần định hướng cho mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới cũng đã được Chi bộ thảo luận sôi nổi để có những quyết định đúng đắn. Nhiều sáng kiến mới đã được các đồng chí đảng viên đề xuất nhằm hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ chính trị đặt ra trong thời gian tới, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ và nhà trường ngày càng vững mạnh.

     Tại đại hội, các chi bộ đã tập trung đánh giá lại tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022, trong đó tập trung phân tích những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, lũ lụt tại miền Trung;việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Nhiều y kiến phát biểu thảo luận tại đại hội các chi bộ  đã đi sâu phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo của chi ủy và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp, bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới; nhiều ý kiến thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Đảng bộ nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.

Đảng ủy nhà trường luôn quan tâm, chủ động trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, xây dựng đề án nhân sự BCH, Bí thư, Phó bí thư chi bộ hướng đến đảm bảo tính kế thừa và phát triển nên tại đại hội các Chi bộ nhân sự BCH và các chức danh khóa mới đều đạt số phiếu tín nhiệm cao của tập thể đảng viên; Các ủy viên BCH Chi ủy đều đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đủ sức gánh vác nhiệm vụ để cùng chung tay xây dựng Chi bộ, Đảng bộ ngày càng vững mạnh

Chi bộ tổng hợp I

- Đồng chí: Hoàng Hữu Tân               - Bí thư Chi bộ

- Đồng Chí: Nguyễn Thị Thanh Nga  - Phó Bí thư Chi bộ

- Đồng chí : Nguyễn Văn Diện          - Ủy viên BCH

Chi bộ tổng hợp II

- Đồng chí: Trương Đình Hoàng        - Bí thư Chi bộ

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hải   - Phó Bí thư Chi bộ

- Đồng chí : Nguyễn Thị Thanh           - Ủy viên BCH

Chi bộ tổng hợp III

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Vũ         - Bí thư Chi bộ

- Đồng chí: Hoàng Phước Lộc      - Phó Bí thư Chi bộ

- Đồng chí : Trần Thị Thu Hà       - Ủy viên BCH

Chi bộ tổng hợp IV

- Đồng chí: Trần Chí Hùng             - Bí thư Chi bộ

- Đồng chí: Võ Thị Bích Thủy        - Phó Bí thư Chi bộ

- Đồng chí : Cao Thị Thu Trang      - Ủy viên BCH

Đồng thời, Đảng ủy và Chi ủy các Chi bộ cũng tiến hành tuyên dương các đồng chí ủy viên BCH các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ trước.                                                   

Một số hình ảnh tại đại hội các chi bộ trực thuộc