Chào mừng ngày PNVN 20-10 và ngày NGVN 20-11 Một số hình ảnh ghi lại các HĐ Công đoàn
[ Ngày đăng: 18/10/2021 17:06:24, lượt xem: 420 ]

 Xem tại Link: youtu.be/YBnIsA-WtQ0