CHI BỘ TỔNG HỢP I- ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG DIỄN ĐÀN “ VAI TRÒ CỦA CHI BỘ ĐẢNG TRONG VIỆC GIÁO DỤC, QUẢN LÝ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐỂ NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ!
[ Ngày đăng: 06/11/2017 09:55:36, lượt xem: 1474 ]

                                                                                                                                                                                                                     Lương Thị Tố Uyên - Chi bộ Tổng hợp I           

         Ngày 25/10, được sự phân công của Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị, Chi bộ Tổng hợp I đã tổ chức diễn đàn “Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tham gia diễn đàn có các Đảng viên thuộc Chi bộ Tổng hợp I. Dự và chỉ đạo diễn đàn có đồng chí Lê Quang Thẹ- Phó ban Tuyên giáo thành ủy Đông Hà; đồng chí Phan Chí Thành- Quyền Bí thư đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ trường CĐSP Quảng Trị; Chi ủy các Chi bộ trực thuộc đảng bộ.

Diễn đàn "Vai trò của chi bộ đảng trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng  viên"

Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là hình thức sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng. Thông qua đối thoại tại diễn đàn để mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đồng thời nói lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
          Trong chương trình diễn đàn, đồng chí Lương Thị Tố Uyên – Bí thư Chi bộ đã trình bày, cung cấp thông tin để đảng viên trong Chi bộ hiểu rõ bối cảnh, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước, của địa phương; những thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra đối với Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

           Đồng chí Đoàn Quốc Khoa- Phó Bí thư chi bộ cũng đã trình bày 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Lương Thị Tố Uyên- Bí thư Chi bộ trình bày một số nội dung tại Diễn đàn

Sau khi nghe đồng chí Bí thư chi bộ trình bày 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Hội nghị BCH Trung ương lần thứ tư, khóa XII nhận diện,
các đảng viên tham gia đã trình bày các bài tham luận và thảo luận sôi nổi tại diễn đàn.

Theo định hướng của chủ trì diễn đàn, nhiều ý kiến đã tập trung thảo luận vào các nội dung sau:

- “Vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích”

- “Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng”

- “Mắc bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, “đánh bóng” tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”.

- “Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

- “ Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

 

- “Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước”.

Một số hình ảnh trong phần tham luận và  thảo luận tại Diễn đàn

 Diễn đàn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cá nhân, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cơ quan, đơn vị; từ đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của chi bộ đảng trong giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi một cách có hiệu quả.

 

                                                                   Đông Hà, tháng 10/2017