CHI BỘ TỔNG HỢP IV-TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ ĐẠI HỘI, NHIỆM KỲ 2020-2022
[ Ngày đăng: 24/03/2020 09:22:48, lượt xem: 465 ]

 

Ngày 20/3/2020, Chi bộ tổng hợp IV-Trường CĐSP Quảng Trị tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Dự đại hội có đồng chí Trương Đình Thăng – Phó Bí thư Đảng bộ, các đại biểu đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Sư Phạm Quảng Trị.

Chi bộ tổng hợp IV hiện có 16 đảng viên. Chi bộ lãnh đạo hoạt động của 4 đơn vị: Phòng TCCT & CTSV, Hành chính-Tổng hợp, Kế hoạch-Tài chính và Trung tâm CNTT-TT. Nhiệm kỳ 2017-2020, được sự quan tâm của cấp uỷ cấp trên, Chi bộ đã lãnh chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ chính trị của đơn vị; cụ thể hoá các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường. Chi bộ đã quan tâm, chú trọng công tác giáo dục cán bộ; đảng viên thường xuyên rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề từng năm. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, trong đánh giá, xếp loại đảng viên, công chức, viên chức, xếp loại chi bộ và đơn vị. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Với mục tiêu quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt của chi bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong cán bộ, đảng viên phối hợp, tham mưu. Tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nâng cao nâng chất lượng đội ngũ giáo viên trường phổ thông liên cấp đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới và yêu cầu Nghị quyết số 29-NQ/TW về “ Đổi mới căn bản Giáo dục và Đào tạo”. Quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Ban chấp hành Chi bộ Tổng hợp IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí, trong đó: Đồng chí Trương Thị Thanh Hà – Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, phụ trách Phòng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Chí Hùng – giám đốc Trung tâm CNTT-TT giữ chức Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Lê Thị Hiền Hòa – chuyên viên phòng Hành chính – Tổng hợp giữ chức chi ủy viên.