Chi bộ với việc bồi dưỡng lí tưởng cho đoàn viên thanh niên
[ Ngày đăng: 12/03/2010 12:43:41 SA, lượt xem: 4565 ]

Bồi dưỡng lí tưởng cho đoàn viên thanh niên là một việc làm cần thiết, thường xuyên đối với mỗi đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Trong giai đoạn hiện nay – giai đoạn đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển - việc làm đó lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ý thức được điều đó, trong những năm qua, cùng với các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị, chi bộ Tổng hợp I đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này.

Là một chi bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của 5 đơn vị thuộc các Khoa, Phòng: Xã hội, Tiểu học, Bồi dưỡng Cán bộ - Quản lý giáo viên, Nghiên cứu khoa học - Đối ngoại, Thanh tra – Pháp chế - Kiểm định chất lượng, Ban chấp hành chi uỷ Tổng hợp I đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Đảng bộ nhà trường.

Ngoài gần 30 cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên của 5 đơn vị, hàng năm, còn có từ 500 đến 700 HS – SV thuộc 2 khoa Xã hội và Tiểu học. Đây là một lực lượng hùng hậu của tuổi trẻ nhà trường cần được tổ chức giáo dục, rèn luyện.

Bồi dưỡng lí tưởng cho đoàn viên thanh niên chính là nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức về Đảng, về Bác Hồ, về nghề nghiệp, về phong cách lối sống, về khả năng cống hiến và phục vụ, ...

Nhận thức được vai trò của chi bộ trong việc bồi dưỡng lý tưởng cho đoàn viên thanh niên, Chi bộ tổng hơp I đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này, chúng tôi xin mạnh dạn trao đổi một số việc mà chi bộ đã làm trong thời gian qua:

Thứ nhất, trong Đại hội các nhiệm kỳ của chi bộ cũng như trong nội dung sinh hoạt thường kỳ, chi bộ thảo luận, bàn bạc và thống nhất ra Nghị quyết, quán triệt đầy đủ đến từng đảng viên về tinh thần trách nhiệm của đảng viên đối với việc giáo dục lí tưởng cho đoàn viên thanh niên và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

Thứ hai, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của Ban chấp hành Chi uỷ và đảng viên trong các buổi sinh hoạt chính trị, công tác chuyên môn và hoạt động tập thể.

Thứ ba, tổ chức các diễn đàn, hội thi, sinh hoạt chuyên đề để tuổi trẻ có điều kiện bộc lộ những nhận thức, hiểu biết và thể hiện năng khiếu của mình. Lựa chọn các chủ đề sinh hoạt phù hợp với nội dung và đối tượng như: “Tiếp bước đi theo Đảng”; “Tình bạn – tình yêu và phong cách sống mới”; “Tuổi trẻ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Lời thơ, tiếng hát về nhà trường", ...

Thứ tư, định hướng và chỉ đạo cán bộ, giảng viên của 2 khoa Xã hội, Tiểu học và tuổi trẻ LCĐ – LCH Xã hội - Tiểu học hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt là động viên tuổi trẻ tích cực tham gia các hoạt động: nhân đạo, từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa”, Phong trào thanh niên tình nguyện... như các hoạt động: “Tiếp sức đến trường”, “Nối vòng tay yêu thương”, “Hiến máu nhân đạo”, các hoạt động ở Trung tâm Mái ấm tình hồng...

Thứ năm, Ban chấp hành Chi uỷ thường xuyên theo dõi, quan tâm sâu sát và phân công đảng viên trực tiếp kiểm tra, giúp đỡ và động viên về cả tinh thần lẫn vật chất nhằm nuôi dưỡng phong trào và nhân rộng điển hình.

Thứ sáu, hàng quý, Ban chấp hành Chi uỷ tổ chức gặp mặt các quần chúng ưu tú để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và định hướng phấn đấu cho họ.

Từ những cách làm trên, Chi bộ đã nâng cao nhận thức về trách nhiệm, bồi dưỡng về lí tưởng sống và khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ LCĐ – LCH Xã hội - Tiểu học. Phong trào hoạt động của LCĐ – LCH Xã hội - Tiểu học luôn được Đoàn thanh niên - Hội sinh viên nhà trường ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều cán bộ, đoàn viên được trưởng thành và vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam. Năm năm qua, Chi bộ đã bồi dưỡng và kết nạp được 10 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 8 sinh viên.

Việc bồi dưỡng lí tưởng cho đoàn viên thanh niên có thể tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, trên đây chỉ là một vài ý kiến trao đổi của Chi bộ chúng tôi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nguyễn Thị Bình
ĐUV – Bí thư chi bộ TH I