Chương trình công tác "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác" năm 2010 của Đoàn trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 06/04/2010 3:01:46 SA, lượt xem: 2178 ]

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  BCH TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

                  Số:02/CT-ĐTN

Đông Hà, ngày 26 tháng 03 năm 2010 

CHƯƠNG TRÌNH

“Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”

 Căn cứ sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị; của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường. Đoàn trường CĐSP Quảng Trị tập trung vào các nhiệm vụ và nội dung triển khai năm học 2009 - 2010 như sau:

I. Nội dung và thời gian triển khai

Trên cơ sở cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", phát động các LCĐ, các Chi đoàn triển khai các nội dung, giải pháp cụ thể thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Quảng Trị thi đua làm theo lời Bác", đặc biệt là tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng từ học tập chuyển sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể:

Quí I: (Tháng 1,2,3/2010)           

1. Tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn nhân Tết nguyên đán như: chăm sóc và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc Gia đường 9, thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn. (Tháng 1,2)           

2. Xây dựng công trình Thanh niên và hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường CĐSP Quảng Trị lần thứ XVI. (Tháng 3)           

3. Tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và Hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2010”. (Tháng 3)

Quí II: (Tháng 4,5,6/2010)           

1. Tuyên truyền kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng niềm Nam thống nhất đất nước và tham gia Hội trại “Thống nhất non sông” tại đôi bờ cầu Hiền Lương. (Tháng 4)           

2. Triển khai chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ và Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ của Bộ giáo dục - Đào tạo về “Đổi mới quản lý giáo dục đại học gian đoạn 2010 – 2012” trong toàn thể ĐVTN. (Tháng 04)           

3. Tổng kết bài dự thi “Nét bút tri ân” và cuộc thi “Thăng Long – Hà Nội 1000 năm văn hiến và anh hùng”. (Tháng 5)           

4. Triển khai cuộc thi viết về “Di chúc của Bác” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Bác. (Tháng 5) 

Quí III: (Tháng 7,8,9/2010)           

1. Xây dựng và khai thác gốc tủ sách “Tuổi trẻ với Bác Hồ” tại Trung tâm hỗ trợ học tập và Thư viện. (Tháng 8,9)           

2. Hoạt động vì cộng đồng và môi trường “Tình nguyện Hè 2010”. (Tháng 7)           

3. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng về ngày 27/7. (Tháng 7)

Quí IV: (Tháng 10,11,12/2010)           

1. Tổ chức giáo dục truyền thống nhân Ngày hiến chương Nhà giáo 20/11 trong toàn Đoàn. (Tháng 11)           

2. Hoạt động tuyên truyền hướng đến các ngày kỷ niệm 22/12 và chương trình Dạ hội chào đón năm mới. (Tháng 12)

II. Tổ chức thực hiện

- Ban thường vụ Đoàn trường chỉ đạo tổng thể các hoạt động theo nội dung chương trình năm học 2009 - 2010.

- Các LCĐ, Chi đoàn cụ thể hoá chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của tổ chức.

- Trong quá trình triển khai chương trình hoạt động, nếu có những hoạt động phát sinh, BTV Đoàn trường sẽ chịu trách nhiệm xem xét và bổ sung vào chường trình hoạt động.

Trên đây là chương trình công tác “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” năm 2010. BTV Đoàn trường CĐSP Quảng Trị kính trình Đảng uỷ Nhà trường xem xét và phê duyệt.        PHÊ DUYỆT CỦA ĐẢNG UỶ                                                                                       

                                                                                                              TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG    

                                                                                                                                  Bí thư   

                                                                                                                                 (Đã ký)    

                                                                                                                         Phan Chí Thành