Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh (Kỳ 11)
[ Ngày đăng: 20/05/2021 09:55:17, lượt xem: 454 ]

Bà LÊ THỊ HƯƠNG, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Dành sự quan tâm thích đáng đến các vấn đề cải cách giáo dục

 

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để tiếp tục làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống thực tế của Nhân dân.

 

 

Với vai trò là đại biểu đại diện cho ngành giáo dục và đào tạo, tôi cùng với lãnh đạo sở và toàn ngành tập trung quan tâm thích đáng đến các vấn đề đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, sẽ chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030, ban hành các cơ chế, chính sách, các văn bản chỉ đạo tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tháo gỡ những khó khăn, bất cập của ngành. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, ưu tiên giáo dục vùng miền núi, vùng khó khăn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, tham mưu bố trí đủ biên chế giáo viên giảng dạy, tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy học mới. Tăng tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn kiểm định chất lượng; thực hiện thí điểm tự chủ đối với một số cơ sở giáo dục công lập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học để từ đó tăng cường hiệu quả điều hành và nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ giáo dục...

Ông NGUYỄN HỮU DŨNG, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Thép: Góp phần xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân, đảm bảo lợi ích cho người lao động

 

Nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động thuận lợi, hiệu quả và đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động; các chính sách, giải pháp để xây dựng thành phố Đông Hà ngày càng phát triển.

 

Thời gian qua, tôi đã kết nối, huy động được nhiều nguồn lực để tổ chức hoạt động giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở miễn phí cho người nhà bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tu bổ các di tích lịch sử… Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối với các tổ chức, cá nhân hảo tâm để làm tốt hơn công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

 

Là đại biểu HĐND tỉnh khóa VII nên tôi có kinh nghiệm, kỹ năng làm đại biểu dân cử. Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi thường xuyên theo dõi, thu thập thông tin, liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri với HĐND tỉnh, với các cấp, các ngành để giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri. Tích cực chất vấn các vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp; việc làm, thu nhập của người lao động tại các kỳ họp HĐND.

 

Ông NGUYỄN ĐÍNH, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị: Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và Nhân dân với HĐND tỉnh

 

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện tốt vai trò là người đại biểu của Nhân dân, gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đặc biệt là ở địa phương nơi tôi ứng cử để kịp thời phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh và các cuộc tiếp xúc cử tri. Tích cực nghiên cứu để tham gia xây dựng các chính sách của HĐND tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển cũng như nguyện vọng của cử tri nhằm thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri và Nhân dân với HĐND tỉnh. Trong đó, coi trọng xây dựng các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế…

 

Với vai trò của mình, tôi cùng với lãnh đạo và nhân viên đơn vị tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, điều hành để giúp người dân thuận lợi, nhanh chóng hơn trong tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; đảm bảo luôn có đủ nguồn vốn để phục vụ nhu cầu của người dân. Tích cực giám sát, chất vấn, đề xuất các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền tệ nhằm bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành sát với thực tế, triển khai thực hiện hiệu quả.

 

Bà VĂN THỊ THU HÀ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hải Lăng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của đại biểu dân cử

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trách nhiệm của một đại biểu dân cử. Thường xuyên lắng nghe các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

 

Luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn đáp ứng nhiệm vụ được giao; trung thực, khiêm tốn, gần gũi với Nhân dân; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, giải quyết đơn thư tố cáo; hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên...

 

Ông HỒ XUÂN HÒE, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham gia hiệu quả vào việc xây dựng các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn làm tròn trách nhiệm người đại biểu HĐND, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian để lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri để thông tin đầy đủ với HĐND tỉnh hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của đại biểu HĐND tỉnh.

 

Thường xuyên sâu sát với thực tế để nắm bắt tình hình, tích cực tham gia thảo luận, đề xuất các chính sách, giải pháp của HĐND tỉnh nhằm tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực tiếp cận, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ từ trung ương thông qua các chương trình, dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập của nông dân. Đặc biệt là xúc tiến kêu gọi nguồn vốn để đầu tư cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất và dân sinh của tỉnh nói chung và huyện Hải Lăng nói riêng. Tăng cường các mối quan hệ để mời gọi các nhà đầu tư vào chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, trước mắt là chuỗi phát triển lúa VietGAP, lúa hữu cơ ở huyện Hải Lăng. Tiếp tục cùng ngành nông nghiệp tổ chức triển khai thực hiện những quyết sách lớn của tỉnh, trong đó có cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng đến nền nông nghiệp bền vững, nông thôn trù phú, nông dân khá giàu…

 

Ông THÁI THANH HÙNG (Hòa thượng THÍCH THIỆN TẤN), Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị: Góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

 

Phật giáo Việt Nam là tôn giáo lớn, có lịch sử hàng ngàn năm phát triển và luôn gắn bó, đồng hành với dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Tôi đã có 2 nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND tỉnh, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi nguyện mang hết tâm trí góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển. Quan tâm đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn thuần phong mỹ tục. Kịp thời nắm bắt, tìm hiểu nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri để đề xuất HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng giải quyết.

 

Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi tiếp tục tuyên truyền, động viên tăng ni, phật tử cùng toàn dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.

 

Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cam Lộ: Tập trung giải quyết các vấn đề theo nguyện vọng chính đáng của cử tri

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nghiên cứu, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Thực hiện đầy đủ chế độ tiếp xúc cử tri; dành nhiều thời gian đi cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với cử tri để nắm bắt tình hình, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm để cùng với tổ HĐND khu vực đề đạt đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đóng góp ý kiến, phát biểu thảo luận, cùng với các đại biểu HĐND bàn và quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và của huyện Cam Lộ.

 

Là một đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm hiện nay như phát triển sản xuất, lao động việc làm, an sinh xã hội, môi trường, hỗ trợ sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh…Cùng với các tổ chức thành viên phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội, trong đó chú trọng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết của HĐND các cấp, hoạt động của cơ quan nhà nước, những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

 

 

 

Ông VĂN NGỌC PHONG, Trưởng Phòng Nội chính và Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị: Nỗ lực đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Tích cực nghiên cứu, đề xuất, tham gia ý kiến về các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh Quảng Trị nói chung, huyện Hải Lăng nói riêng vững mạnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

 

Thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Nhân dân. Tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và HĐND; thu thập, ghi nhận đầy đủ, chính xác các thông tin, ý kiến, nguyện vọng do cử tri phản ánh qua các kỳ tiếp xúc, cuộc gặp gỡ, trao đổi… kịp thời phản ánh, báo cáo những thông tin, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết để luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân.

 

Ông LÊ THẾ QUẢNG, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng: Luôn chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri

 

Nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước. Luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Khi nhận được kiến nghị, đề xuất của cử tri, tôi có trách nhiệm nghiên cứu, trực tiếp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

 

Tích cực, sáng tạo cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh xây dựng những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Hải Lăng đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025 và trở thành huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2030. Tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề quan trọng tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

 

Luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

 

Ông LÊ MINH TUẤN, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa: Tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND. Tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc để lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền về những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, nhằm giải quyết các quyền lợi chính đáng của cử tri theo thẩm quyền và theo đúng các quy định của pháp luật.

 

Kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành có cơ chế, chính sách ưu tiên, hỗ trợ huyện Hướng Hóa khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo theo quy định; khôi phục các diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp sau mưa lũ; sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, di dời dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. Thu hút đầu tư các dự án nhà máy nước sạch. Quan tâm công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội… Cùng với BCH Đảng bộ huyện xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đây là nhân tố quyết định thắng lợi trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Ông NGUYỄN KHÁNH VŨ, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Đề xuất với HĐND và các cấp, các ngành các vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm để giải quyết kịp thời

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, cử tri huyện Đakrông để lắng nghe, tiếp thu và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan chức năng.

 

Với cương vị là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh, tôi sẽ có nhiều thuận lợi trong việc đề xuất với các cấp, ngành nhiều vấn đề mà cử tri và Nhân dân trên địa bàn quan tâm. Tham gia nhiều ý kiến đóng góp chất lượng tại các kỳ họp của HĐND tỉnh để quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, các chính sách phát triển miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các giải pháp để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, cho thanh niên lập nghiệp.

 

Tăng cường công tác giám sát việc triển khai những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trên địa bàn huyện Đakrông, nhất là các các chính sách về đồng bào dân tộc thiểu số; các chính sách của trung ương, của tỉnh liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân và cử tri để đảm bảo cho người dân được thụ hưởng đầy đủ theo đúng quy định.

 

Tôi nguyện làm tốt vai trò là cầu nối, đề đạt nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri với HĐND, cơ quan có thẩm quyền và chính quyền các cấp để giải quyết kịp thời, hiệu quả, đem lại niềm tin cho Nhân dân.

 

Anh Quân - Trần Tuyền - Lệ Như (Baoquangtri.vn)